MORH je zatražio hitno ugovaranje usluge remonta kupljenih rabljenih kamiona koji su se donedavno nalazili u sastavu OS Njemačke. Od zainteresiranih tvrtki se traži da su u mogućnosti obaviti traženi remont, sa ciljem dovođenja predmetnih vozila u tehnički ispravno stanje i za uporabu u dužem vremenskom razdoblju. Prema gore napisanom, očito je riječ o kamionima koje je MORH kupio od Njemačke, ali u nespravnom stanju. Procjenjuje se kako će se na remont kamiona potrošiti 2 milijuna kuna. Na temelju Sporazuma u svezi prijenosa sredstva iz imovine OS Savezne Republike Njemačke,pokrenut je postupak nabave 27 kamiona marke MAN 5t 4×4 koje je potrebno žurno izuzeti iz skladišnih prostora u Njemačkoj.   Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje da su zahtjevi ispunjeni: a) Dokaz da ponuditelj ima implementiran sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 14001 za opseg aktivnosti koji su predmet tražene uslugeb) Mogućnost prihvaćanja i izvršenja remonta svih (27) vozila, njihov smještaj i adekvatna sigurnost prostora (potrebno priložiti IZJAVU da imaju ograđen prostor ili čuvarsku službu);c) Minimalno deset (10) kvalificiranih i osposobljenih djelatnika neposrednih izvršitelja (serviseri) po kvalifikacijskoj strukturi za traženu vrstu usluge, (potrebno priložiti popis djelatnika s potrebnim kvalifikacijama za tražene vrste radova);d) Izjavu o prihvaćanju kontrole izvršavanja usluge od strane naručitelja;e) Izjava o posjedovanju alata, uređaja i ostale tehničke opreme koja je pružatelju usluge na raspolaganju u svrhu izvršenja traženih usluga;f) Izjava o jamstvu na izvršene radove i ugrađene dijelove (na radove i ugrađene dijelove minimalno 12 mjeseci);g) Vrijeme izvršenja remonta sa svim zahtijevanim radovima na 5 (pet) vozila ne duže od 30 radnih dana;

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)