MORH je krenuo u postupak nabave i ugradnje navigacijskog radara u X području na RTOP-41 “Vukovar” i RTOP-42 “Dubrovnik sa svim sastavnim elementima u vrijednosti 1,6 milijuna kuna. To uključuje demontažu postojećeg radara sa brodova klase Helsinki uključujući sve njegove sastavne elemente.(na brodovima RTOP-41 “Vukovar“ i RTOP-42 “Dubrovnik” ugrađen je radar ARPA Raytheon 3245 M34 (master) i M25 (slave)). Usto, potrebno je isporučiti pripadajuću dokumentaciju, odnosno tehničko uporabnu i tehničko-servisnu dokumentaciju. Također, uključena je i isporuka alata i pričuvnih dijelova za korisničko održavanje na brodu (1. razina), obuka poslužitelja radara za uporabu i korisničko održavanje te primopredajna ispitivanja radara nakon ugradnje u luci i plovidbi. Krajnji rok za izvršenje nabave i ugradnju je do 15. studenog 2015. godine  

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)