Za nešto manje od mjesec dana, preciznije 2.svibnja 2015. obavit će se probno ispaljivanje protubrodskih raketa RBS-15 sa Mobilnih Obalnih Lansera, doznaje Defender.hr.  U ovom događaju ima i dosta simbolike. Naime, posljednje ispaljivanje ove rakete odradio je tadašnji zapovjednik raketne topovnjače Šibenik RTOP-21, a sadašnji zapovjednik HRM komodor Predrag Stipanović. Osim toga, prošla je 21 godina od spomenutog ispaljivanja rakete što označava i brojka na RTOP-21 sa koje je i odrađeno posljednje ispaljivanje. Defender doznaje kako će MORH, ako gađanje bude uspješno obavljeno, zatražiti vjerojatno produljenje minumuma resursa na raketama u trajanju od 5 godina. Riječ je o projektu ulaganja u modernizaciju raketa RBS-15B i Mobilnih Obalnih Lansera, čime će se znatno povećati sposobnosti udara po površinskim ciljevima na moru. Naime, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske pokrenulo je prošle godine Ograničeni postupak javne nabave, sukladno članku 7.1. i 11. na temelju Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (Narodne novine broj 89/12) s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma u trajanju do 7 godina i godišnjih ugovora o nabavi. Za nabavu usluga remonta s produljenjem životnog vijeka uporabe turbomlaznog motora Microturbo model TRI 60-2/077 procijenjena vrijednost nabave za 2014.g. iznosi 416.000,00 kn bez PDV-a, a za predviđeno trajanje okvirnog sporazuma, 7 (sedam) godina (2014-2020. godina) procijenjena vrijednost nabave usluga remonta s produljenjem životnog vijeka uporabe turbomlaznog motora Microturbo model TRI 60-2/077 iznosi 4.200.000,00 kuna bez PDV-a. Količina usluga remonta s produljenjem životnog vijeka uporabe turbomlaznog motora Microturbo model TRI 60-2/077 u 2014 . godini je definirana – 2 kom. Tijekom vremena trajanja okvirnog sporazuma izvršit će se remont ukupno 20 kom (okvirna količina), planirano 3 motora godišnje što će ovisiti o raspoloživim financijskim sredstvima u proračunskoj godini.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)