Defender.hr je od Samostalne službe za odnose s javnošću i izdavaštvo MORH-a dobio službene podatke o potpori Vlade SAD-a i Oružanih snaga SAD-a Oružanim snagama RH. Prema raspoloživim informacijama pomoć se provodi kroz niz programa, fondova i inicijativa vrijednih nekoliko desetaka milijuna USD prema slijedećem: Coalition Support Fund (CSF) – Ovim fondom Vlada SAD-a omogućuje Republici Hrvatskoj povrat dijela financijskih sredstava utrošenih u operaciji ISAF. Dosad su obrađeni računi iz 2010. i 2011. godine te su priznati troškovi u vrijednosti 7,3 milijuna US dolara. U tijeku je obrada računa iz 2012. i 2013. godine. Refundirana financijska sredstva mogu se koristiti za nabavu vojne opreme, a navedena sredstva planiraju se iskoristiti za stavljanje u punu operativnu funkciju radara Enhanced Peregrine. Foreign Military Financing (FMF) – Ovaj program omogućava financiranje, od strane Vlade SAD-a, opremanja i nabave specifične i ključne vojne opreme i obuke za rad sa nabavljenom opremom. Program je ustanovljen 2000. godine te je do 2003. godine, kada je privremeno obustavljen, iznosio oko 18,5 milijuna US dolara i u potpunosti je realiziran, pretežno na komunikacijsku opremu i simulacijski sustav MILES 2000. Program FMF je ponovno uspostavljen 2008. godine. Od 2008. godine u ovom programu odobreno je 12 milijuna US dolara. Do sada nije iskorišteno oko 5 milijuna US dolara koji će u budućem razdoblju biti utrošeni na opremanje helikoptera Mi-171Sh komunikacijskim, navigacijskim i identifikacijskim uređajima sukladno NATO standardima.Dosada su realizirani projekti: nabava simulacijskog sustava MILES 2000 za razinu satnije, nabava softwarea za Simulacijsko središte, dva helikoptera Mi-8 opremljeni su komunikacijskim, navigacijskim i identifikacijskim uređajima sukladno NATO standardima, nabavljeni su uređaji za noćno promatranje i razna komunikacijska oprema te oprema prednjih zračnih kontrolora. Foreign Military Sales (FMS) – Ovaj program predstavlja program State Departmenta kojim se olakšava prodaja američkog naoružanja, vojne opreme i usluga drugim državama, te Vlada SAD-a daje jamstvo za nabavljenu opremu. Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu MORH-a. Iz ovog programa dosada je nabavljeno opreme u OSRH u vrijednosti od 5,9 milijuna US dolara u koju spadaju letačka oprema, uređaji za noćno promatranje i komunikacijska oprema za (radio uređaji SINCGARS) za borbena oklopna vozila „Patria“. Također, kroz ovaj program nabavljen je software za Simulacijsko središte HKoV-a. Global Peacekeeping Operations Initiative (GPOI) – Inicijativa je namijenjena za nabavu vojne opreme te za obuku za njeno korištenje uz uvjet da se financijska sredstva upotrijebe 80% za obuku i 20% za nabavu opreme. Fond je raspoloživ od 2008. godine, a koristi se za obuku i razvijanje operativnih sposobnosti za sve operacije potpore miru osim operacije ISAF (Za RH to je operacija KFOR). Dosad su kroz GPOI inicijativu nabavljena 2 laboratorija s pripadajućom opremom za učenje engleskog jezika koja se nalaze u Kninu i Našicama, navigacijski uređaji (GPS), oprema za noćno letenje pilota helikoptera te računala i software za simulacijsko središte. Inicijativa se većim dijelom koristi za nabavu opreme i potporu obuke (uključujući troškove goriva) za noćno letenje pilota helikoptera. Dosad je ukupno odobreno i realizirano 4,6 milijuna US dolara. Train and Equip Program (Program 1206) – Program 1206 je namijenjen za financiranje partnerskih zemalja u obuci i nabavi opreme za sudjelovanje u protuterorističkim ili stabilizacijskim operacijama, prvenstveno za operaciju ISAF. Ovaj program dostupan je Hrvatskoj od 2010. godine. U 2010. godini odobren je iznos od 5,6 milijuna US dolara koji je uključivao obuku i nabavu vojne opreme. Nabavljeno je 13 vozila HMMWV sa strojnicama za provedbu preduputne obuke u RH i veća količina radio uređaja. Za 2011. godinu odobreno je i realizirano 5,2 mil. US dolara. Nabavljeno je 7 vozila HMMWV, 4 prikolice i komunikacijska oprema. U sklopu programa, za 2012. odobren je iznos od 5,2 milijuna US dolara koji će se realizirati kroz nadogradnju simulacijskog sustava MILES koja uključuje i prilagodbu sustava za novu hrvatsku jurišnu pušku (VHS). Početak realizacije ovog projekta planiran je za veljaču 2014. godine. U 2013. godini odobrena je donacija u vrijednosti 6,1 mil. US dolara za optoelektroničku opremu, komunikacijske uređaje, identifikacijsku opremu te software i konfiguraciju za simulacijski paket VBS2 (Virtual Battlespace 2). VBS2 predstavlja najmoderniji simulacijski sustav koji realistično simulira uvjete u području operacije i kroz njega se razvijaju doktrine, taktike i procedure djelovanja postrojbi. Coalition Readiness Support Program (CRSP) – Ovo je novi program pokrenut 2013. godine, a namijenjen je za financiranje obuke za sudjelovanje u operaciji ISAF. U 2013. godini odobreno je 600.000 US dolara, a u 2014. je raspoloživo 500.000 US dolara. Program 1202 – Program se temelji na uredbi Vlade SAD-a za besplatno iznajmljivanje vojne opreme partnerskim zemljama za potrebe provedbe zadaća u operaciji ISAF. Kroz program 1202 nabavljeno je 48 vozila HMMWV (30 tipa 1151 i 18 tipa 1114) za potrebe HRVCON-a u operaciji ISAF. Isto tako nabavljeno je 12 vozila MRAP koji ne pripadaju Programu 1202 već predstavljaju američku donaciju svim partnerskim snagama nakon uporabe u Iraku. Program 1203 – Program se temelji na Uredbi Vlade SAD za besplatno iznajmljivanje vojne opreme MORH-u za potrebe preduputne obuke pripadnika OS RH u Hrvatskoj. Ugovor je potpisan i omogućuje OS RH najam specijalnih vozila i opreme za potrebe provedbe preduputne obuke u RH (MRAP-ovi, HMMWV-iji, zapovjedni i komunikacijski sustavi itd.) na godinu dana. Excess Defense Articles (EDA) – Fond kojim je omogućeno partnerskim državama nabaviti raznu vojnu opremu koja predstavlja višak oružanim snagama SAD-a ili je bila korištena u operacijama te im više nije potrebna. Oprema se prodaje po principu „as is where is“, ali se može posebnom odlukom Vlade SAD osloboditi plaćanja što je u slučaju nabave vozila za OS RH i u činjeno. Ministarstvo obrane RH uputilo je zahtjev američkoj strani da se kroz ovaj program nabave MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) vozila te ostala oprema kojima bi se u narednom razdoblju opremile postrojbe OS RH. Zatraženo je: 30 vozila MRAP MaxxPro (logisti čka) koji se nalaze u Livornu, Italija, 20 vozila MRAP HAGA (sanitetska) iz Kalifornije te 162 vozila M-ATV iz Afganistana. Inače, Američki Kongres je dosad iz Programa EDA odobrio donaciju 170 vozila za Republiku Hrvatsku, a 42 vozila su u postupku odobrenja. Tržišnu vrijednost vozila teško je odrediti, ali treba naglasiti da bi kupovna cijena novih vozila iznosila 102 milijuna USD. Donacija prve pošiljke vozila očekuje se tijekom ožujka 2014. International Military Education and Training (IMET) – Program kojim se se omogućuje izobrazba i obuka pripadnika OS RH u vojnim školama SAD. Suradnja u okviru IMET-a provodi se još od 1995. godine. Većina visokih časnika, generala i admirala, koji se sada nalaze na najvišim zapovjednim i voditeljskim dužnostima u OS RH, prošla je jedan od vidova izobrazbe kroz IMET program (NDU, Ratna škola, Zapovjedno stožerna škola…) Dosad je provedeno više od 600 aktivnosti (tečajeva i školovanja) u vrijednosti preko 10 milijuna US dolara. Također, Američka vlada je MORH-u dosad donirala 2 milijuna US dolara za uništavanje ubojnih sredstava iz programa MANPADS. Ovim sredstvima uništili su se dotrajali i neuporabljivi laki prijenosni protuzračni sustavi Igla i Strijela-2M. Uništavanje je provedeno na vojnom poligonu „E. Kvaternik“ Slunj, a za tekuću 2014. godinu Republici Hrvatskoj odobreno je dodatnih 2,5 milijuna USD za razminiranje i uništavanje UbS-a. Osim navedenih programa, američka strana pruža pomoć Oružanim snagama RH kroz razne bilateralne aktivnosti. 1996. godine uspostavljen je Joint Contact Team Program (JCTP) u RH radi pružanja pomoći tranzicijskim zemljama u svrhu njihova približavanja zapadnim standardima vezanim uz razvoj sustava obrane i oružanih snaga. Zadaću da podupire proces planiranja i provedbe JCTP dobilo je Zapovjedništvo američkih snaga u Europi (USEUCOM). Program je bio povezan sa „State Partnership Program“ gdje je Minnesota dodijeljena kao zemlja partner Hrvatskoj. Do 2006. godine provedeno je više od 500 aktivnosti, a ukupna financijska potpora bila je oko 2,5 milijuna USD. Od 2006. godine program je preoblikovan u vojno-vojnu suradnju (M2M), a sve aktivnosti se od tada provode u potpori razvoja potrebnih vojnih sposobnosti i interoperabilnosti. Do 2012. provedene su i zajedničke vojne vježbe pješačkih vodova, kao i razne obučne aktivnosti, seminari i konferencije čije troškove je američka strana snosila u cijelosti. Inače, SAD osim kroz navedene programe, pružaju pomoć Republici Hrvatskoj i putem određenih humanitarnih i razvojnih projekata koji se realiziraju kroz programe Humanitarian Assistance (HA) i Excercise Related Construction (ERC). Riječ je o programima američke potpore za izgradnju objekata neophodnih za provedbu određenih vojnih vježbi te za provedbu humanitarnih projekata u lokalnim zajednicama lokacijski vezanih uz provedbu vježbi. Američka potpora sastoji se od financijskog dijela koji se koristi za nabavu materijala i od potpore u vidu sudjelovanja inženjerijskih postrojbi.Američka strana je tako kroz HA fond financirala sljedeće projekte: Rekonstrukcija kupaonice u školi u Slunju – 25.000 USD. Zamjena prozora u školi u Slunju – 55.000 USD. Izgradnja vodovoda u Udbini (10km) – 200.000 USD. Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Udbini – 110.000 USD. Rekonstrukcija bolnice u Kninu – 150.000 USD. Donacija dva inkubatora za bolnicu u Kninu – 55.000 USD. Proširenje dječjeg vrtića u Našicama – 200.000 USD. Rekonstrukcija specijalne bolnice u Dugoj Resi – 103.000 USD. U 2014. godini planirano je uređenje škole u Ogulinu 100.000 USD. ERC projekti u Slunju i Udbini: Izgradnja naselja na poligonu Slunj za provedbu uvježbavanja borbe u naseljenom mjestu. Vrijednost projekta je 400.000 US dolara. Izgradnja zapovjedne zgrade u vojarni „Josip Jović“ Udbina. Projekt je vrijedan 400.000 US dolara.   Također, postoje i određeni projekti pomoći lokalnoj zajednici od strane SAD-a koji nisu vezani uz provedbu vježbi niti u njima sudjeluju pripadnici OS RH već se isti provode putem hrvatskih ugovorenih tvrtki. Napominjemo samo neke od tih projekata: Rekonstrukcija srednje škole u Vukovaru – 450.000 USD. Izgradnja igrališta u Karlovcu za djecu s posebnim potrebama – 450.000 USD. Opremanje bolnice u Kninu – 900.000 USD Oprema za Središta za osobe s posebnim potrebama u Komarevu – 30.000 USD. Most preko rijeke Vuke u Vukovaru – 525.000 USD Oprema za Hitnu pomoć u Imotskom – 100.000 USD Rekonstrukcija neurološkog odjela bolnice u Osijeku – 1.000.000 USD  

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)