Predmet nabave u ovom postupku je bila NAV/COMM/IFF oprema za borbeni avion MiG-21 te je podijeljena na grupe, kako slijedi: 1. GRUPA A: COM sustav2. GRUPA B: IFF sustav3. GRUPA C: NAV sustav Odabrane su ponude ponuditelja, po grupama predmeta nabave, na iznose konačnih ponuda s PDV-om, kako slijedi: GRUPA A: Ceska letecka servlsnl a.s., Mladoboleskavska, letiste Kbely, Praha 9 – Kbely, 197 21, Česka, na iznos od 166.960,00 kn. GRUPA B: AUTO-SAFIR d.o.o., Horvacanska cesta 17, 10124 Zagreb, Hrvatska, na iznos od 98.523,75 kn. GRUPAC: Ceska letecka servisnf a.s., Mladoboleskavska, letiste Kbely, Praha 9 – Kbely, 19721, Česka, na iznos od 842.908,75 kn. Odabrani ponuditelji su po grupama predmeta nabave ispunili tražene uvjete javnog naručitelja iz dokumentacije za nadmetanje te su ponudili najnižu cijenu u skladu s člankom 29. Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (“Narodne novine” br. 89/2012 i 145/2014).

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)