Ministar obrane RH Ante Kotromanović donio je danas Odluku o pružanju potpore državnim tijelima Republike Hrvatske u provedbi aktivnosti oko dolaska migranata u RH. Temeljem navedene Odluke, Oružane snage RH će osigurati i postaviti pet šatora „ALASKA“ s opremom za potrebe rada Stožera za koordinaciju aktivnosti, povodom dolaska migranata u RH na lokaciji pokraj Lovačke kuće Kunjevci kod Vinkovaca u Vukovarskoj-srijemskoj županiji te 120 kreveta za potrebe smještaja migranata na lokaciji Čepin u Osječko-baranjskoj županiji.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)