Prema planovima obrambenog sustava, u OSRH ove godine biti će primljeno 975 pripadnika, a od toga 940 vojnika/mornara, 30 kadeta i i vojnih stipendista, pet kandidata za časnike sa tržišta rada. Unutar OSRH biti će promovirano 100 novih dočasnika te 110 časnika koji završavaju osposobljavanje ove godine. Ukupno će biti 45 dočasnika i vojnika/mornara iz sustava koji se upućuju na osposobljavanje za časnika.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)