Borbeni piloti Eskadrile borbenih aviona (EBA) 91. zrakoplovne baze HRZ i PZO uspješno su u petak 7. prosinca 2012. završili obučni ciklus  letova na avionima MiG-21 u području Srednje i Južne Dalmacije, priopćio je MORH Potporu u provedbi ove aktivnosti pružala je 93. zrakoplovna baze u Zemuniku u kojoj su i bili smješteni MiG-ovi kroz dva tjedna letačkih operacija koje su uključivale instrumentalne procedure na alternativnim i drugim aerodromima, grupno letenje i pojedine elemente borbene obuke pilota kojima se postiže potrebita razina bojne spremnosti borbenih posada HRZ i PZO.Kako se Godišnjim naputkom obuke EBA propisuje letenje i sa alternativnih aerodroma kao i prebaziranje snaga, baza u Zemunika koristit će se i u budućnosti za letenje MiG-ova obzirom na status vojarne Zemunik kao HNS baze (Host Nation Support) sa razvijenom sposobnosti prihvata zrakoplova u prolazu.Također, bila je to prigoda i za susret sa pilotima Eskadrile aviona 93. zb koji školuju hrvatske vojne pilote i daju kadar za buduće borbene pilote.