Vlada RH je na svojoj sjednici domnijela Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama i obukama u 2015. godini. Tako se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske oružanim snagama država saveznica (država članica NATO-a i Partnerstva za mir) radi sudjelovanja u zajedničkim vježbama i obukama s Oružanim snagama Republike Hrvatske koje će se održati u Republici Hrvatskoj u 2015. godini, kako slijedi: 1. zajedničke vježbe- „MIR 15/1“ – u veljači 2015. godine- „HARPUN 15“ – u veljači, svibnju i u listopadu 2015. godine – „CMX 15“ – u ožujku 2015. godine- „ŠTIT 15“ – u travnju 2015. godine- „SPREMNOST 15“ – u svibnju 2015. godine- „CBRN 15“ – u lipnju 2015. godine- „MIR 15/2“ – u srpnju 2015. godine- „IMMEDIATE RESPONSE 15“ – u rujnu 2015. godine- „SARMEDOCC SQUALO“ – u rujnu 2015. godine- „COMBINED ENDEAVOR 15“ – u rujnu 2015. godine- „MULTI LAYER 15“ – u rujnu i listopadu 2015. godine- „UDAR 15“ – u listopadu 2015. godine- „SAREX“ – u listopadu 2015. godine- „RAMSTEIN ASPECT 15“ – u studenome 2015. godine.2. zajedničke obuke- „SOUTHER 15/1“ – u siječnju i veljači 2015. godine- „SAVA STAR“ – u kolovozu i rujnu 2015. godine- „SOUTHER 15/2“ – u IV. tromjesečju 2015. godine.2 Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama Republike Hrvatske radi sudjelovanja u zajedničkim vježbama s oružanim snagama država saveznica (država članica NATO-a i Partnerstva za mir) koje će se održati u inozemstvu u 2015. godini, kako slijedi: – „COBALT CLOUD 15“ – u veljači i ožujku 2015. godine, mjesto održavanja bit će određeno tijekom planskog dijela procesa vježbe – „CMX 15“ – u ožujku 2015. godine, u državama članicama NATO-a- „MILEX 15“ – u svibnju 2015. godine, u Francuskoj Republici i drugim državama saveznicama- „ITA MINEX 15“ – u svibnju 2015. godine, u Talijanskoj Republici- „ADRION CAX 15“ – u svibnju 2015. godine, u Republici Albaniji- „PHOENIX EXPRESS 15“ – u svibnju 2015. godine, u Talijanskoj Republici, Helenskoj Republici te državama Srednjeg Mediterana- „LOGEX 15“– u svibnju 2015. godine, u Republici Srbiji- „ADRIATIC STRIKE CASEX 15“ – u svibnju i lipnju 2015. godine, u Republici Sloveniji- „COMBINED RESOLVE IV“ – u svibnju i lipnju 2015. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj- „STEADFAST INDICATOR 15“ – u svibnju i lipnju 2015. godine, u Rumunjskoj- „STEADFAST COBALT 15“ – u svibnju i lipnju 2015. godine, u Republici Poljskoj- „CAPABLE LOGISTICIAN 15“ – u lipnju 2015. godine, u Mađarskoj- „SHARP LYNX 15“ – u lipnju i studenome 2015. godine, u Mađarskoj i Republici Poljskoj- „ADRION LIVEX 15“ – u lipnju 2015. godine, u Republici Albaniji – „STEADFAST FLOW 15“ – u lipnju 2015. godine, mjesto održavanja vježbe odredit će se tijekom planskog dijela procesa vježbe- „15-05 KFOR 20“ – u lipnju 2015. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj- „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 15“ – u srpnju 2015. godine, u Rumunjskoj- „COMBINED ENDEAVOR 15“ – u rujnu 2015. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj i u drugim državama članicama NATO-a- „DOLPHIN 15“ – u rujnu 2015. godine, u Republici Albaniji- „NOCO/DANEX 15“ – u rujnu 2015. godine, u Kraljevini Danskoj- „JOINT REACTION 15“ – u rujnu 2015. godine, u Republici Albaniji- „IMMEDIATE RESPONSE 15“ – u rujnu 2015. godine, u Republici Sloveniji- „SARMEDOCC SQUALO“ – u rujnu 2015. godine, u Talijanskoj Republici- „IRON CAT 15“ – u rujnu 2015. godine, u Republici Srbiji- „IEL MILU 15“ – u studenome 2015. godine, u Gruziji- „MULTI LAYER 15“ – u rujnu i listopadu 2015. godine, u državama saveznicama- „SAREX“ – u listopadu 2015. godine, u Talijanskoj Republici- „BRAWE WARRIOR 15“ – u listopadu i studenome 2015. godine, u Mađarskoj 3- „TRIDENT JUNCTURE CAX 15“ – u rujnu i listopadu 2015. godine, u Kraljevini Španjolskoj, Kraljevini Nizozemskoj i Kraljevini Norveškoj- „TRIDENT JUNCTURE LIVEX 15“ – u studenome 2015. godine, u Kraljevini Španjolskoj- „CYBER COALITION 15“ – u studenome 2015. godine, u Republici Estoniji- „COMPACT EAGLE 15“ – u studenome 2015. godine, u Republici Poljskoj- „ZAJEDNIČKI ODGOVOR 15“ – u Republici Srbiji, vrijeme održavanja vježbe odredit će se tijekom planskog dijela procesa vježbe- „RAMSTEIN ASPECT 15“ – u studenome 2015. godine, u državama članicama NATO-a. Vježbe „MIR 15/1“ i „MIR 15/2“ održavaju se radi završnog uvježbavanja tehnika, taktika i procedura te ocjenjivanja koja se zahtijevaju u operacijma/misijama potpore miru pod vodstvom NATO-a, a obuhvaćaju pripadnike sastavnica hrvatskoga kontingenta koje se upućuju u misiju potpore miru u Afganistanu. Vježba „HARPUN 15“ održava se radi uvježbavanja zapovjedništva Hrvatske ratne mornarice i zapovjedništava postrojbi iz drugih grana Oružanih snaga Republike Hrvatske u planiranju i vođenju operacija na moru te bojevog gađanja ciljeva na moru i u zraku uz provedbu pomorsko-zračnog desanta. Vježba „CMX 15“ održava se radi godišnjeg uvježbanja procedura za upravljanje u kriznim situacijama. „ŠTIT 15“ je vježba završnog uvježbavanja tehnika, taktika i procedura gađanja ciljeva u zračnom prostoru. Cilj vježbe „SPREMNOST 15“ je ocjenjivanje spremnosti snaga deklariranih za NATO snage brzog odgovora. Vježba „CBRN 15“ održava se u cilju implementacije preuzetih međunarodnih obveza radi pridruživanja hrvatskoga voda za NBK dekontaminaciju u sastav Multinacionalnoga korpusa sjeveroistok. „IMMEDIATE RESPONSE 15“ je vježba usmjerena promicanju regionalne stabilnosti i suradnje, jačanju partnerskih sposobnosti, razvoju povjerenja unaprjeđenjem interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država. Vježba „SARMEDOCC SQUALO“ održava se radi uvježbavanja zapovjedništava i snaga Obalne straže u planiranju i vođenju operacija na moru (operacija pomorskog presretanja i operacija traganja i spašavanja na moru). Vježba „COMBINED ENDEAVOR 15“ održava se radi testiranja i verifikacija „Razmjestivog komunikacijskog paketa“ konfiguracije zapovjedništava satnije/bojne u potpori deklariranih snaga, testiranje informacijskih sustava i osnova cyber obrane. Vježba „MULTI LAYER 15“ održava se radi unaprjeđenja kapaciteta Europske unije za upravljanje u kriznim situacijama, donošenja odluka i planiranja na više razina – političkoj, strategijskoj, vojno-civilnoj i operativnoj. Vježba „UDAR 15“ je ocjenjivanje nacionalnih operativnih sposobnosti snaga deklariranih za Europsku borbenu grupu 16/2 (EU BG). „SAREX“ (vježba obalnih straža Republike Hrvatske i Talijanske Republike) održava se radi uvježbavanja zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i provođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja i operacije traganja i spašavanja na moru). Cilj vježbe „RAMSTEIN ASPECT 15“ je poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim situacijama i ratnom skukobu u sklopu NATO Integriranog sustava protuzračne obrane. Obuke „SOUTHER 15/1“ i „SOUTHER 15/2“ održavaju se za obučavanje snaga za pomorske operacije. Obuka „SAVA STAR“ održava se radi uvježbavanja pješačkog voda u multinacionalnom okruženju i pružanje potpore uvježbavanju pričuvnih pješačkih snaga Oružanih snaga Velike Britanije. Vježba „COBALT CLOUD 15“ održava se radi internog ocjenjivanja postrojbi predviđenih za potporu NATO snaga brzog odgovora u budućim operacijama potpore miru. Vježba „CMX 15“ održava se radi godišnjeg uvježbanja procedura za upravljanje u kriznim situacijama. „MILEX 15“ je vježba usredotočena na vježbe na vojnom procesu planiranja uporabe vojnih snaga Europske unije i na interakciji između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga. Vježba „ITA MINEX 15“ održava se radi uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanja protuminskih ronitelja po NATO protuminskim taktikama i procedurama. Vježba „ADRION CAX 15“ provodi se radi uvježbavanja NATO procedura i postupaka te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija u odgovoru na krizu. „PHOENIX EXPRESS 15“ je vježba usmjerena na uvježbavanje procedura i postupaka u operacijama nadzora mora i jačanja pomorske sigurnosti. Vježba „LOGEX 15“ provodi se za uvježbavanje logističkih časnika u planiranju i provedbi logističkih procedura u multinacionalnom stožeru na razini brigade, provedbi razmještaja u području operacije. Vježba „ADRIATIC STRIKE CASEX 15“ održava se za provedbu uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore te dobivanja saznanja o osposobljenosti zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada uvišenacionalnom okruženju. „COMBINED RESOLVE IV“ je vježba s ciljem uvježbavanja postrojbi za integraciju svih vrsta naoružanja. Cilj vježbe „STEADFAST INDICATOR 15“ je uvježbavanje i ocjenjivanje obavještajnog osoblja za NATO operacije/misije potpore miru. Vježba „STEADFAST COBALT 15“ provodi se radi procjene i dokumentiranja iinteroperabilnosti za NATO snage brzog odgovora. Vježba „CAPABLE LOGISTICIAN 15“ održava se radi povećanja interoperabilnosti na području pružanja logističke potpore i operacija te poboljšanja sposobnosti planiranja i provedbe u području operacije. Cilj vježbe „SHARP LYNX 15“ je afirmacija bojne u sastav Multinacionalnoga korpusa sjeveroistok te neposredne pripreme za upućivanje u operaciju. Vježba „ADRION LIVEX 15“ održava se radi uvježbavanja NATO procedura i postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize. „STEADFAST FLOW 15“ je vježba stožernog prometnog osoblja i operatora sustava ADAMS u simuliranom okruženju. Vježba „15-05 KFOR 20“ održava se radi priprema za operaciju potpore miru KFOR na Kosovu. Za vježbu „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 15“ sadržaj vježbe je klasificirani podatak. Vježba „COMBINED ENDEAVOR 15“ održava se radi testiranja i verifikacija „Razmjestivog komunikacijskog paketa“ konfiguracije zapovjedništava satnije/bojne u potpori deklariranih snaga, testiranje informacijskih sustava i osnova cyber obrane. „DOLPHIN 15“ je vježba za uvježbavanje protuminskih operacija i protuminskih ronitelja. Vježba „NOCO/DANEX 15“ provodi se radi uvježbavanja protuminskih ronitelja po NATO protuminskim taktikama i procedurama. „JOINT REACTION 15“ je vježba za povećanje sposbnosti regionalnog partnerstva i suradnje u kriznim situacijama i katastrofama. „IMMEDIATE RESPONSE 15“ je vježba usmjerena promicanju regionalne stabilnosti i suradnje, jačanju partnerskih sposobnosti, razvoju povjerenja unaprjeđenjem interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država. Vježba „SARMEDOCC SQUALO“ održava se radi uvježbavanja zapovjedništava i snaga Obalne straže u planiranju i vođenju operacija na moru (operacija pomorskog presretanja i operacija traganja i spašavanja na moru). „IRON CAT 15“ vježba provodi se radi uvježbavanja ophodnog broda u organizaciji, planiranju i provedbi bojevog gađanja ciljeva na kopnu i rijeci. Vježba „IEL MILU 15“ održava se radi uvježbavanja stožernog osoblja zapovjedništva IEL MILU i zapovjednika inženjerijskog voda u multinacionalnom okruženju. Vježba „MULTI LAYER 15“ održava se radi unaprjeđenja kapaciteta Europske unije za upravljanje u kriznim situacijama, donošenja odluka i planiranja na više razina – političko strategijskoj, vojno-civilno strategijskoj i operativnoj. „SAREX“ (vježba obalnih straža Republike Hrvatske i Talijanske Republike) održava se radi uvježbavanja zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i provođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja i traganja spašavanja na moru). Vježba „BRAWE WARRIOR 15“ provodi se radi ocjenjivanja operativnih sposobnosti deklariranih snaga prema ciljevima sposobnosti. „TRIDENT JUNCTURE CAX 15“ je vježba završnog ocjenjivanja zapovjedništava NATO snaga brzog odgovora. „TRIDENT JUNCTURE LIVEX 15“ je vježba završnog ocjenjivanja zapovjedništava NATO snaga brzog odgovora. Cilj vježbe „CYBER COALITION 15“ je provjera dostignute razinesposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske u području planiranja i organizacije obrane od cyber napada i podizanje razine znanja u području obrane od cybernapada. „COMPACT EAGLE 15“ je vježba radi povećanja vještina i sposobnosti zapovjedništva korpusa za provođenje operacija visokog intenziteta i uvježbavanje postrojbi koje sudjeluju u korpusu. Cilj vježbe „ZAJEDNIČKI ODGOVOR 15“ je jačanje partnerskih sposobnosti i razvoj povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država. Cilj vježbe „RAMSTEIN ASPECT 15“ je poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim situacijama i ratnom skukobu u sklopu NATO Integriranog sustava protuzračne obrane.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)