Unatoč trendu smanjenja sudjelovanja u pojedinim operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda, Republika Hrvatska namjerava zadržati svoju prisutnost u drugim operacijama čime potvrđuje svoju poziciju kao odgovorne članice međunarodne zajednice spremne djelovati u cilju postizanja globalne sigurnosti.  Do rujna 2014. godine 20 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovalo je u pet operacija potpore miru Ujedinjenih naroda. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske bili su raspoređeni u operacijama UNMOGIP (8), MINURSO (7), UNMIL (2), UNFICYP (2) i UNIFIL (1). Od rujna 2014. godine do kolovoza 2015. godine Republika Hrvatska sudjelovala je u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda sa 17 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su bili raspoređeni u operacijama UNMOGIP (9), MINURSO (7) i UNIFIL (1). Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda 2014. i 2015. godine bilo je regulirano Odlukom Hrvatskoga sabora od 29. studenoga 2013. godine. Tom odlukom definirano je u kojim se operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda odobrava sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, kao i najveći mogući broj sudionika koji se može uputiti u pojedinu operaciju tijekom toga dvogodišnjega razdoblja. S obzirom na navedeno, donesena je nova odluka za 2016. godinu. Tom odlukom određuju se operacije potpore miru Ujedinjenih naroda u kojima će pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovati te maksimalan broj pozicija koje će moći zauzimati u svakoj pojedinoj operaciji. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u 2016. godini upućuju se, uz mogućnost rotacije, u sljedeće operacije potpore miru Ujedinjenih naroda: u Libanon (UNIFIL) – do pet pripadnika, u Zapadnu Saharu (MINURSO) do osam pripadnika te u Indiju i Pakistan (UNMOGIP) do deset pripadnika, dakle ukupno 23 pripadnika.