Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović održao je radni sastanak s ministrom obrane Antom Kotromanovićem i načelnikom Glavnog stožera OS RH general pukovnikom Dragom Lovrićem te njihovim najbližim suradnicima i zapovjednicima. Tijekom sastanka naglašeno je kako su, unatoč ograničenim materijalnim i financijskim resursima, pripadnici OS RH svojom predanošću i radom besprijekorno izvršili postavljene zadaće. U okviru navedenih zadaća posebno je naznačena potpora koju su OS RH pružile hrvatskim civilnim institucijama, od gašenje požara na otvorenom prostoru, hitne zračne medicinske evakuacije, pa do traganja i spašavanja na kopnu i moru. Nadalje rečeno je kako je Republika Hrvatska održala kontinuitet svog doprinosa svjetskom miru i sigurnosti kroz sudjelovanje u devet međunarodnih misija potpore miru s blizu tisuću pripadnika OS RH godišnje: šest UN misija, dvije NATO vođene misije (ISAF i KFOR) i jedna EU misiju (Atalanta). Time je Hrvatska potvrdila svoju vjerodostojnost pouzdanog međunarodnog partnera. U regionalnim okvirima, kroz otvoreni dijalog sa susjednim državama jugoistočne Europe te kroz jačanje međusobnog povjerena i suradnje, Hrvatska je učvrstila svoju središnju ulogu sigurnosnog stabilizatora u tom dijelu svijeta. U daljem tijeku sastanka navedeno je kako je razvoj sposobnosti OS RH nastavljen u 2012. godini, unatoč primjetnom usporavanju uzrokovanom financijskim ograničenjima. No, održan je pozitivan trend uravnoteženog razvoja Oružanih snaga. Projekt BOV doveden je u završnu fazu, a donesene strateške odluke o zadržavanju sposobnosti borbenog zrakoplovstva HRZ-a i PZO te opremanju HRM-a novim obalnim ophodnim brodovima, omogućit će OS RH materijalnu osnovu za izvršenje dodijeljenih zadaća i u buduće. Zaključujući sastanak Predsjednik je naveo kako nas izazovi koji su pred nama upućuju na nastavak zajedničkog rada i međusobnu suradnju te objedinjavanje svih raspoloživih resursa, ljudskih, materijalnih i financijskih, kako bi smo domicilne i međunarodne obveze koje stoje pred sustavom obrane RH u narednoj 2013. godini, jednako uspješno izvršavali kao i do sada.