Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, preuzela je zadaće participiranja u funkcioniranju EUBG-a (European Union Battle Group). Za drugu polovinu 2016. u planu je da Gardijska motorizirana brigada ustroji i obuči sastavnice za EUBG jačine motorizirane satnije s ojačanjima. Tako će u sastav EUBG-a 2016/II, osim motorizirane satnije, ući i Vod za opću inženjerijsku potporu iz Inženjerijske pukovnije, Nacionalni element potpore (NEP) iz sastava Zapovjedništva za potporu (ZzP) te stožerno osoblje. Zadaća GMTBR-a je priprema i obuka motorizirane satnije, kao i dijela stožernog osoblja koji generira za EUBG 2016/II, piše Hrvatski vojnik.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)