U riječku luku je u ponedjeljak, 21. srpnja 2014. započeo istovar druge skupine MRAP (Mine Resistant Ambush Protected Vehicle) vozila, koje je vlada SAD-a donirala Republici Hrvatskoj. U novopristiglom kontingentu nalazi se 20 vozila MRAP Ambulance (MRAP HAGA) koja su dopremljena iz SAD-a, a namijenjena su medicinskoj evakuaciji u području operacija i opremljena su odgovarajućom opremom. Nakon istovara sva vozila bit će prebačena u Remontni zavod u Zagrebu, gdje će biti izvršen servis i bojanje, a nakon toga prijem u Oružane snage RH i raspored u postrojbe. Do sada je Republika Hrvatska preuzela 50 od ukupno doniranih 212 vozila tipa MRAP. Vlada SAD-a donirala je 212 MRAP-ova, što uključuje 162 vozila tipa MRAP M-ATV (borbena terenska vozila), 20 vozila tipa MRAP HAGA (sanitetska vozila), te 30 vozila tipa MRAP MaxPro, koja su bila isporučena u travnju 2014. godine. Donirana vozila bit će raspoređena u postrojbe Hrvatske kopnene vojske, Zapovjedništva za potporu i u Bojnu za specijalna djelovanja.  

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)