U sklopu vježbe HARPUN 14-II provedena je završna priprema te ocjenjivanje prvog hrvatskog AVPD tima, čija je zadaća osiguravanje i zaštita trgovačkih brodova, koji u sklopu World Food Programa u moru ispred obale Somalije i susjednih država prevoze humanitarnu pomoć i hranu, od napada pirata, pljačke na moru i otmica te odvraćanje i prevenciju tih napada. Prvi hrvatski AVPD tim u operaciju potpore miru Atalanta u moru ispred obale Somalije i susjednih država bit će upućen do kraja ove godine. Na brodu “Faust Vrančić” AVPD tim je proveo dnevno i noćno gađanje te uvježbavao taktike, tehnike i procedure u obrani broda iz njihove matrice sposobnosti. AVPD tim je potvrdio da je, a u skladu s matricom sposobnosti, obučen za ukrcaj na brod WFP, te upoznavanje s posadom na brodu koji će štititi, brodskim procedurama, pripremanje i opremanje paljbenog položaja i zapovijednog mjesta te samostalno instaliranje nacionalne komunikacijske opreme. Tim je uvježbavao procedure uzbunjivanja kao i uspostavljanje paljbenih pozicija. Ovim ocjenjivanjem, AVPD tim je potvrdio da je osposobljen za pravilno i pravodobno reagiranje u svakoj situaciji, za rad sa opremom Night Vision Googles (NVG) te između ostalog i za pomoć posadi broda WFP u borbenoj otpornosti broda, primjerice u borbi protiv požara, prodora vode i kvarova.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)