Pripadnici Vojnoobavještajne bojne HKoV-a tijekom veljače su uspješno proveli obuku iz održavanje sposobnosti djelovanja pod vodom i na vodi u jezerima i rijekama, piše Hrvatski vojnik. Obuka je održana u području jezera “Sabljaci” i provedena je u ekstremnim uvjetima vanjskih temperatura koje su se kretale od -17°C do – 4°C te temperature vode od +3°C do + 6°C. Provedeno je uvježbavanje elemenata taktičkih posupakaa pod vodom i na vodi kao što je orijentacijsko kretanje, komunikacija itd. Obuka je provedena u suradnji s pripadnicima Središta za obuku HRM-a te je još jednom pokazala vrlo dobru suradnju Vojnoobavještajne bojne HKoV-a i Središta za obuku HRM-a. Tijekom zajedničkog obučavanja i međusobnog prenošenja znanja i iskustava svrha je obuke održavanje zahtijevanih sposobnosti djelovanja pod vodom i na vodi te održavanje sposobnosti u provedbi združenih zadaća. Ovakvom obukom pripadnici bojne rade i na održavanju svojih sposobnosti radi potpore civilnim strukturama za što je postrojba u proteklom razdoblju bila više puta angažirana.