Časnik Hrvatske ratne mornarice (HRM) kapetan korvete Ivica Pavić ovih je dana preuzeo dužnost analitičara operacije u Zapovjedništvu pomorske operacije Europske unije “ATALANTA”  u Nortwoodu u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske od poručnika bojnog broda Marinka Rubića koji se iz operacije “ATALANTA” vratio u petak, 10. veljače 2012. godine, priopćio je MORH.Time se nastavlja aktivno sudjelovanje pripadnika HRM-a u prvoj pomorskoj operaciji Europske unije koja je pokrenuta za zaštitu programa pomoći Somaliji u hrani, te borbi protiv pirata u Adenskom zaljevu  i vodama Somalije, dodaje MORH u svom priopćenju.