Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja od 6. do 13. lipnja 2014. održana je vježba Spremnost 2014/ 2 u sklopu koje je provedeno nacionalno ocjenjivanje postrojbe deklarirane za NATO snage brzog odgovora (NRF snage), koja će biti u statusu spremnosti u 2015. godini, priopćio je MORH. Riječ je o 3. mehaniziranoj satniji 1.mb Tigrovi Gardijske motorizirane brigade (GMTBR). U NOS-u NRF za 2015. godinu su i desetina za potporu te mobilni medicinski tim, kao i dva časnika za vezu, također iz GMTBR, te nacionalni element potore iz sastava Zapovjedništva za potporu. Da bi postrojba mogla ući u stand by za NRF, mora zadovoljiti svezahtjevane kriterije po kojima se provodi ocjenjivanje (CREVAL) za NRF. Ocjenjivanje je provodio ocjenjivački tim iz Hrvatske kopnene vojske, čiji je čelnik bio pukovnik Davor Fanton, načelnik Odjela G1 ZOD-a, a provodilo se u dvije faze. U prvoj (In barracks ) se provjeravalasva planska i operativna dokumentacija te personalni status i materijalno-tehnička sredstva, a potom je uslijedila taktička vježba (In field) u kojoj je NOS NRF morao demonstrirati dostignutu razinu sposobnosti za ono što ih može očekivati ukoliko bi se trebali uputiti na područje operacija. Ulaz u očekujuće područje, pokret do dodira s protivnikom, odakle se iz hodnog poretka prelazi u borbeni postroj, zaposijedanje crte razvoja, pablja, manevar, uspostavljanje obrane na brzu ruku, zadaće koje proizlaze iz operacija stabilnosti samo su neke od radnji koje su se ocjenjivale tijekom vježbe.”Satnija je iskusna i uvježbana, ovladala je sa svim potrebnim taktikama, tehnikama i procedurama, te očekujem da će i ocjene biti dobre“, kazao nam je direktor vježbe brigadir Tihomir Kundid, načelnik stožera GMTBR. Pojasnio je i kako se sve sastavnice NOS-a deklarirane za NRF moraju godinu dana obučavati kao cjelina kako bi uopće mogle pristupiti ocjenjivanju. Napominjući da se 3. mehanizirana satnija početkom godine vratila iz operacije  ISAF, Kundid je zaključio: “Prije odlaska u ISAF bili su u šestomjesečnom obučnom procesu, odradili su misiju i po povratku nastavili s procesom obuke te su dosegnuli status obučenosti potreban za pristupanje ocjenjivanju.”Ovo je druga postrojba OSRH koja će biti u stanju spremnosti za NRF. U ovoj je godini u spremnosti 2. satnija 1. mehanizirane bojne, također iz sasatav GMTBR. Postrojba koja je u stand by za NRF u slučaju aktivacije mora u roku od 30 dana biti spremne za razmještaj u područje operacije. NOS NRF 2015, čiji je zapovjednik natporučnik Florijan Repinc, u pripravnosti će biti od 1. siječnja 2015. Vodeća nacija u NFR ove je godine Francuska, a slijedeće bi trebala biti Njemačka. 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)