Predmet nabave MORH-a u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma u trajanju do tri godine je usluga popravka i umjeravanja NAV/COMM/IFF opreme koja se koristi na avionima MiG-21, sukladno tehničkoj specifikaciji iz dokumentacije za nadmetanje  Riječ je o starim uređajima koje MORH ima na zalihama i koji do sada nisu bili dio postojećeg remonta Migova.  Ova usluga se nabavlja s ciljem osiguranja dovoljnog broja ispravnih uređaja. Obzirom na postojeću opremu za komunikaciju, navigaciju i identifikaciju koja se eksploatira na avionima MiG-21, zahtjevi kojima udovoljava oprema za koju se traži nabava usluge popravka i umjeravanja su kako slijedi:  1. Zahtjevi koje zadovoljava NAV/COMM/IFF oprema Civilni zahtjevi: – mogućnost ATC transpondera mod 3/A, C i S, – mogućnost VHF komunikacije sa kanalnim pomakom 25 KHz (8,33 KHz), – mogućnost ručnog odabira komunikacijske frekvencije tijekom leta. Vojni zahtjevi: – mogućnost IFF transpondera za mod 1,3/A,C (uz mogućnost proširenja na mod 4), – komunikacija u VHF/UHF (opcionalno sa ECCM1 mogućnostima), 2. Opis opreme 2.1. Radio komunikacijska oprema Na avionima MiG-21 HRZ i PZO koristi se radio stanica AN/ARC 210V proizvođača Rockwell Collins i radio stanica R832 Sovjetske proizvodnje. Ovi tehnički zahtjevi se izrađuju za radio stanicu AN/ARC 210V koja omogućuje glasovnu i podatkovnu komunikaciju (opcionalno) u frekvencijskom opsegu od 30 do 400 MHz. AN/ARC 210(V)  se može nadograditi za rad u pojasu ultra visokih (UHF) frekvencijama (satelitska komunikacija – SATCOM). Uz pomoć svoje mogućnosti skeniranja kroz cijeli VHF/UHF pojas vrlo visokih frekvencija, AN/ARC 210(V) sustav omogućava operativnu fleksibilnost korištenja više frekvencija u cijelom spektru od 30 do 400 MHz. Ova mogućnost je prije zahtijevala više radio stanica.  2.2. Navigacijska oprema 2.2.1. Primarni navigacijski pokazivač SN 3500 – P/N SN3500-004 Kao primarni navigacijski pokazivač koristi se EHSI (electronic horizontal situation inicator) SN 3500, P/N SN3500-004. Temeljne karakteristike su mu: – udovoljava FAA / EASA standardima – odobren – SN 3500 za prikaz koristi ekran sa aktivnom matricom s tekućim kristalima (AMLCD) i LED pozadinskim osvjetljenjem. – Izveden je sa mogućnošću kombiniranog prikaza sljedećih funkcija: _ Indikator horizontalne situacije (HSI) _ Prikaz mape GPS ili FMS navigacije _ Prikaz DME podataka _ Indikator markera 2.2.2. GPS-400W – P/N 011-01057-00 Certificiran po FAA i EASA standardima. Omogućuje: – navigaciju po planovima leta i direktnu po putnim točkama – prilaznu navigaciju korištenjem objavljenih prilaznih procedura pohranjenih na memorijskim karticama uređaja – terminalnu navigaciju  2.2.3. LUN-1794 – P/N AS06-006 Namjenjen je za pretvaranje analognih naponskih signala u digitalne. Za komunikaciju koristi ARINC 429. Ima 3 identična kanala (3 x XYZ, 3 x referentni signal). Svaki kanal može biti konfiguriran kao synhro ili resolver. Svaki od kanala formira poseban logički signal za potvrdu indikacije. 2.2.4. AIU-21 (Audio interface unit) Glavne funkcije uređaja su sljedeće: – obrada zvučnih signala NAV sustava – sumiranje, pojačavanje i prilagodba impendanse (VOR/ILS, DME, MKR itd. audio signali) – daje mogućnost izbora kojom radio stanicom će se vršiti predaja (RT8102 ili R832) – obrađuje signale COMM sustava – pojačavanje i prilagodba impendanse 2.2.5. VOR/ILS/MB prijemnik KNR634A – P/N 066-1078-10 KNR 634A digitalni VOR/LOC/GS/MB prijemnik ima 200-kanalni VOR/LOC, 40-kanalnu kosinu klizanja (glideslope) i marker odašiljač. KNR 634A pruža ARINC 429 izlaze za korištenje sa sustavima baziranima na EFIS i ARINC 429. 2.2.6. KDM-706A – DME primopredajnik – P/N 066-1066-25 KDM 706A je 252-kanalni DME primopredajnik. Ovaj sustav daje informacije o udaljenosti, zemaljskoj brzini i vremenu-do-stanice. Sustav se sastoji od glavnog uređaja, indikatora i izdvojene NAV upravljačke kutije koja je zajednička s VOR/ILS prijemnikom. Prijemnik se automatski ugađa prema odabranoj VOR/ILS frekvenciji. Na avionima MiG-21 HRZ i PZO indikator DME sustava je kombinirani pokazivač EHSI Sandel SN3500 koji je sa sustavom spojen preko ARINC 429 sabirnice. 2.2.7. Mehanički zrakoplovni sat B18-956.22.28.3.A Na avionima MiG-21BIS i u prednjoj kabini aviona MiG-21UM HRZ i PZO, ugrađen je mehanički zrakoplovni sat B18-956.22.28.3.A tvrtke Thommen. Satovi su razvijeni za ugradnju na vojne i civilne zrakoplove i imaju zalihu energije od 8 dana te se odlikuju visokom preciznošću i pouzdanošću. B18 je verzija sata s ručkicom koja radi u dvostrukom modu s 2-funkcionalnom sekvencom 2.3. Identifikacijska – IFF oprema IFF sustav se koristi za automatsku identifikaciju zrakoplova odgovaranjem na upitne signale poslane iz zemaljske ili zračne stanice. IFF transponder odgovara na upitne signale serijom kodova. Prema ovim kodovima, zrakoplov se identificira i javlja se njegova visina. Na avionima MiG-21 HRZ i PZO koristi se IFF sustav proizvođača Thales. Koristi se IFF transponder Thales TSC2055 s upravljačkim kutijama CBU-412 i CBU-402. Odabrani IFF transponder podržava potrebne modove (1, 3/A, C, S) i ispunjava ICAO zahtjeve i NATO STANAG 4193 te može biti moderniziran na mod 4. Upravljačka kutija CBU-412 ugrađuje se u kompletu sa transponderom TSC2055 P/N 4698769C, a upravljačka kutija CBU-402 ugrađuje se u kompletu s TSC2055 P/N 4698769A. Kao izvor podatka barometrske visine za IFF sustav koriste se enkoderi visine SSD120-62NE-RS- 232 i SSD 120-62AE. Uz to, podatke iz SSD120-62 koristit i GPS400W.  2.3.1. Transponder TSC2055 P/N 4698769A Koristi se u kompletu sa upravljačkom kutijom CBU-402.  2.3.2. Transponder TSC2055 P/N 4698769C Koristi se u kompletu sa upravljačkom kutijom CBU-412, P/N 61934815AA.  2.3.3. Enkoder SSD120-62AE Enkoder visine SSD120-62AE serije daje podatak o visini leta aviona referentno na 760 mm/Hg (1013 MB). Ta visina se koristi za IFF transponder i GPS prijemnik u avionu.  2.3.4. Enkoder SSD120-62NE-RS232 Enkoder visine SSD120-62NE-RS232 serije daje podatak o visini leta aviona referentno na 760 mm/Hg (1013 MB). Ta visina se koristi za IFF transponder i GPS prijemnik u avionu.  Za nabavu usluge popravka i umjeravanja NAV/COMM/IFF opreme koja se prema ovoj dokumentaciji za nadmetanje provodi u 2015. procijenjena vrijednost iznosi 480.000,00 kn, a po grupama iznosi: GRUPA A: Usluga popravka i umjeravanja COMM opreme – 137.926,00 knGRUPA B: Usluga popravka i umjeravanja IFF opreme – 299.628,00 knGRUPA C: Usluga popravka i umjeravanja NAV opreme – 42.446,00 kn Za razdoblje do 3 (tri) godine procijenjena vrijednost nabave iznosi ukupno 1.440.000,00 kn, a po grupama iznosi:GRUPA A: Usluga popravka i umjeravanja COMM opreme – 413,778,00 knGRUPA B: Usluga popravka i umjeravanja IFF opreme – 898.884,00 knGRUPA C: Usluga popravka i umjeravanja NAV opreme – 127.338,00 kn

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)