Vlada RH je na današnjoj sjednici dala suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2016. i 2017. godini za potrebe modifikacije i prilagodbe nabavljenih samohodnih haubica 155 mm PzH2000 u ukupnom iznosu do 141.339.393 kn (s PDV-om) i to u 2016. godini s iznosom do 16.089.307 kn te u 2017. godini s iznosom do 125.250.086 kn. Ministarstvo obrane se obvezuje sredstva potrebna za modifikacije i prilagodbe nabavljenih samohodnih haubica 155 mm PzH2000 osigurati na svojim proračunskim pozicijama u okviru svojih limita ukupnih rashoda koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Kako je poznato, RH je kupila haubice bez sustava upravljanja vatrom, a nužna je i nadogradnja sposobnosti otkrivanja cilja. To znači da su one sposobne same otvarati vatru i djelovati kao zasebne vatrene jedinice. Međutim, da bi bile spojene u vodove, bitnice i bojnu, moraju se opremiti SUV-om. Također, osim nabave samog oružnog sustava mora se nadograditi sposobnost otkrivanja cilja. Stoga će se iskoristiti projekt opremanja haubicama PzH 2000 da bi se izgradio ne samo SUV, nego cjelokupan sustav vatrene potpore. Cijeli će se proces ugovarati preko NATO-ove Agencije za potporu (NATO Support Agency – NSPA). Vjerojatni će partner u projektu biti proizvođač PzH 2000, tvrtka KMW koja će u potpunosti za potrebe OSRH razviti novi SUV i sustav za otkrivanje cilja. Streljivo M-107 155mm u OSRH kompatibilno je s haubicom, ali sa puno manjim dometom od onog koji se želi postići. Koristit će ga se obučna gađanja na udaljenostima do 15 km, a dodatnim barutnim punjenjima može se osposobiti da djeluje do 27 km, što je cilj u sljedećih godinu ili dvije. U konačnici, nabavit će se streljivo koje će omogućiti gađanja do 40 km, što je i konačni cilj. Kad je u pitanju održavanje, Hrvatska se pridružila NSPA-i (NATO Support Agency) upravo zbog projekta PzH. Agencija ima nekoliko programa, a jedan je od njih LCV (Land Combat Vehicle), koji se odnosi na borbena vozila kopnene vojske. U okviru njega najdalje se otišlo u kooperaciji zemalja koje koriste PzH: Njemačke, Italije, Nizozemske, Grčke i sad Hrvatske. NSPA za potrebe svih zemalja pomaže ne samo u održavanju, nego i u modernizaciji same haubice, a jednako tako izlazi ususret u nabavi streljiva ili sekundarnog naoružanja poput puškostrojnice na samoj haubici. To će znatno olakšati održavanje haubice, a aktivnim sudjelovanjem u NSPA-i moći će se pratiti daljnji razvoj haubice, streljiva, uz samo djelomično sudjelovanje u troškovima budućih modernizacija.