Vlada RH je na današnjoj 51.sjednici utvrdila potrebu za nabavom obalnih ophodnih brodova za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatske ratne mornarice, Obalne straže Republike Hrvatske radi nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru. Postupak javne nabave ove Odluke za pet obalnih ophodnih brodova provest će Ministarstvo obrane, kao naručitelj.Radi koordinacije provedbe ove Odluke osniva se Povjerenstvo u sastavu:- predstavnik Ministarstva obrane, predsjednik Povjerenstva- predstavnik Ministarstva gospodarstva, član- predstavnik Ministarstva financija, član- predstavnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,Ministarstvo obrane, član- predstavnik Predsjednika Republike Hrvatske, član.Nadležna tijela odredit će svoje predstavnike i o tome pisanim putem izvijestiti Ministarstvo obrane u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.Financijska sredstva za provedbu ove Odluke planirat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva obrane u razdoblju 2013.- 2018. godine.