Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj danas 25. listopada 2012. donijela slijedeće Odluke o rotaciji, broju i organizacijskoj strukturi pripadnika Oružanih snaga u mirovnim operacijama u Afganistanu (ISAF), na Kosovu (KFOR) i u misijama pod okriljem Ujedinjenih naroda (UN): AFGANISTANU studenome 2012. godine izvršit će se redovita rotacija pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF) i u mirovnu operaciju u Afganistanu (ISAF) uputit će se do 31. prosinca 2012. – u sastav zračnog mentorskog tima (AAT) 11 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. – u sastav vojno-policijske škole (ANA MP SCHOOL) jedan pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske.U studenome 2012. godine u mirovnu operaciju u Afganistanu (ISAF) u Zapovjedništvo koalicijskih namjenskih snaga za specijalna djelovanja (CSOTF) u Kabulu uputit će se do 31. prosinca 2012. dva pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.KOSOVO-KFORU studenome 2012. godine izvršit će se redovita rotacija pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR), te će se u mirovnu operaciju NATO-a na Kosovu (KFOR) do 31. prosinca 2012. uputiti 18 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, i to: – 10 pripadnika letačkog osoblja (6 pilota i 4 tehničara letača)- 8 pripadnika zemaljskog osoblja..Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke za potrebe sudjelovanja u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR) koristit će dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.UJEDINJENI NARODI (UN)U studenome i prosincu 2012. godine izvršit će se redovita rotacija pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF) i u mirovnu misiju Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF) uputit će se na rok do sedam mjeseci ukupno 93 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, i to: – 1 pripadnik na mjesto zamjenika zapovjednika austrijske bojne- 3 pripadnika u Zapovjedništvo Misije- 8 pripadnika pričuvnih snaga u Zapovjedništvu Misije- 3 pripadnika u sastav voda vojne policije- 1 pripadnik za nabavu u Zapovjedništvu austrijske bojne- 1 pripadnik zdravstvene struke u Zapovjedništvu austrijske bojne- 76 pripadnika pješačke satnije u sastavu austrijske bojne.U studenome 2012. godine izvršit će se redovita rotacija pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji sudjeluju u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF) i u mirovnu misiju Ujedinjenih naroda na Golansku visoravan (UNDOF) uputit će se na godinu dana jedan pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske u svojstvu stožernog časnika.U prosincu 2012. godine izvršit će se redovita rotacija pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji sudjeluju u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP) i u mirovnu misiju Ujedinjenih naroda u Indiju i Pakistan (UNMOGIP) uputit će se na godinu dana jedan pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske u svojstvu vojnog promatrača.