Projekt uspostave jedinstvenog Vojnog geoinformacijskog sustav (VoGIS) za potrebe MO i OS RH, u koji je utrošeno 70 milijuna kuna, u velikim je problemima, doznaje Defender.hr. Prema planovima, treća faza projekta trebala je završiti 2010. i rezultirati preuzimanjem svih potrebnih podataka Državne geodetske uprave, izradu potrebnih baza podataka s dopunom i aktualizacijom sadržaja te kartografsku izradu i tisak svih listova Vojne topografske karte 1:50,000 i karte 1:250,000. Međutim, doznali smo kako OSRH predmetne vojne topografske karte smatraju neupotrebljivima. Naime, tvrtka Geofoto nije zadovoljila zahtjeve korisnika, odnosno OSRH koje imaju veliki broj primjedbi na izradu karata, a primjedbe do danas, dakle dvije godine poslije, nisu otklonjene, upozorio je na krajnje zabrinjavajuću situaciju visoki časnik OSRH za Defender.hr. Ministar obrane Ante Kotromanović, tijekom izrade vojnog proračuna za ovu godinu, naložio je Vojnoj policiji u veljači 2012. istragu zbog sumnje da je MORH plaćao Geofotu za obavljene usluge i poslove koje nije naručio, a koje je netko iz OSRH tijekom nadziranja projekta ipak dozvolio da se nabave. Dakle, ne radi se samo o tome da su karte neupotrebljive već se sumnja i na nenamjensko trošenje sredstava. Geofoto je započeo radove na projektu 2004. godine s ciljem da stvori digitalnu vojnu topografsku bazu koja može poslužiti za opskrbljivanje drugih članica NATO-a geografskim i kartografskim podacima područja Republike Hrvatske. Te obveze Hrvatska je preuzela još 2000. pristupanjem Partnerstvu za mir, a svi podaci sadržani u sustavu morali su zadovoljavati stroge NATO-ove standarde. U prvoj fazi projekta koja je realizirana tijekom 2004., izrađen je objektni model podataka temeljne vojne topografske baze na osnovi zahtjeva i potreba svih čimbenika MORH-a i Oružanih snaga.U drugoj fazi projekta, koja je realizirana tijekom 2005., izrađeno je originalno konceptualno rješenje cijelog sustava, te je razvijen i implementiran proizvodni proces temeljen na prostornim bazama podataka. Imajući na umu da VoGIS treba zadovoljiti više zahtjeva, a ne samo izradu karata, Geofotov tim je osmislio koncept kojemu su u središtu topografske baze podataka i gdje baze sitnijeg mjerila proizlaze iz baze krupnijeg mjerila. Treća, proizvodna faza, ugovorena 2006. s rokom dovršetka do kraja 2010. očito nije ispunila očekivanja OSRH.