Hrvatski sabor je na sjednici 6. prosinca 2013. donio Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a za 2014., 2015. i 2016. godinu (Narodne novine, br. 149/2013). U skladu s tom odlukom može se istodobno uputiti najviše do 20 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su upućeni na rad u NATO zapovjedništva u područje NATO vođene operacije. Prvotno je hrvatski udio u NATO-ovoj zapovjednoj strukturi uključivao 25+1 vodeću poziciju (razina brigadnog generala), koju je Republika Hrvatska dijelila s Republikom Albanijom na rotacijskoj osnovi u Savezničkom zapovjedništvu za operacije (SHAPE). Na samitu NATO-a u Lisabonu u 2010. godini donijeta je nova odluka o racionalizaciji i reformi zapovjedne strukture NATO-a. Republika Hrvatska, sukladno usuglašenoj formuli dobiva 18+1(generalsku) poziciju koju dijelimo s Republikom Slovenijom na dvogodišnjoj rotacijskoj osnovi (Združeno zapovjedništvo u Napulju – JFC Napulj).Republika Hrvatska trenutno u NATO zapovjednoj strukturi popunjava 18 pozicija, dok ćemo u studenome 2015. godine uputiti na dužnost i brigadnog generala u Napulj (na poziciju načelnika Uprave za logistiku-J4). Time će naše pozicije, na koje smo se obvezali prema Savezu, biti 100% popunjene. Osim u NATO zapovjednu strukturu, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske upućuju se i u NATO strukturu snaga te druga multinacionalna zapovjedništva. Sam odabir i broj multinacionalnih zapovjedništava kojima će se pojedina NATO članica pridružiti je prepušten na izbor državama članicama. Republika Hrvatska trenutno u NATO strukturi snaga popunjava sedam stožernih pozicija s tendencijom dodatnog povećanja brojčane veličine. Od svakesaveznice očekuje se sudjelovanje s adekvatnim i dostatnim stožernim osobljem u NATO strukturi snaga pošto se radi o zapovjedništvima koja su nadležna za rotacije NATO snaga brzog odgovora u kojima svaka članica NATO-a ima obvezu participirati određenim sposobnostima i snagama. U prosincu 2015. godine Republika Hrvatska, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske, uputit će jednog stožernog časnika uSaveznički korpus za brzo djelovanje (Allied Rapid Reaction Corps, ARRC), čime dodatno ojačavamo i izgrađujemo bilateralni odnos s tom zemljom. Sukladno preuzetim obvezama koje proizlaze iz Akcijskog plana za spremnost Saveza (RAP) usvojenog na NATO samitu u Walesu slijedi i obveza popune NATO zapovjednog elementa u Poljskoj (NFIU). Također je planirana popuna NATO središta izvrsnosti za protuobavještajne poslove u Republici Poljskoj i NATO središta za planinsko ratovanje u Republici Sloveniji. U sve navedene savezničke elemente u razdoblju koji slijedi uputit će se po jedan stožerni časnik iz Oružanih snaga Republike Hrvatske. Pored već navedenog sudjelovanja i doprinosa Republike Hrvatske, a nakon nominacije za domaćinstvom od strane Vrhovnog savezničkog zapovjednika za operacije (SACEUR), Sjevernoatlantsko vijeće NATO-a (NAC) je 20. ožujka 2014. donijelo odluku, da će se u Republici Hrvatskoj uspostaviti Nacionalni razmjestivi komunikacijski modul (NATO Deployable Communication Module – DCM) za potrebe Saveza. To je trenutno jedini NATO entitet na teritoriju Republike Hrvatske i dio je NATO zapovjedne strukture te će se sukladno tome i financirati. Po ustroju broji 56 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji mogu nakon dostizanja pune operativne sposobnosti biti upućeni u područje NATO vođene operacije ili na druge aktivnosti koje provodi NATO.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)