Premda je prvotno bilo planirano da se ove godine krene sa prodajom šest aviona tipa Pilatus PC-9M, najnovije infoprmacije iz HRZ-a govore kako će se ići na prodaju samo tri Pilatusa, jer se pojavila potreba za školovanjem inozemnih pilota. Prvi takav sporazum MORH je potpisao sa Oružanim snagama Sultanata Oman 5. ožujka 2014. u sjedištu Ministarstva obrane RH u Zagrebu. U obuci koja je počela 09.ožujak sudjeluje 16 omanskih studenata te dva nastavnika letenja, a predviđeno je da će obuka trajati od ožujka do kraja prosinca 2014. godine. Obuka će se većinom provoditi u 93. zrakoplovnoj bazi u Zemuniku, a predviđeno je da studenti budu smješteni u Pilotskoj školi u Zemuniku. Prema prihvaćenom planu obuke, omanski studenti će proći temeljnu obuku na avionu Pilatus PC-9M u okviru 150 sati letenja. Obuka će obuhvatiti 6 cjelina, i to temeljno i akrobatsko letenje, instrumentalno navigacijsko letenje, vizualno navigacijsko letenje, temeljno noćno letenje, noćno navigacijsko letenje u vizualnim uvjetima i grupno letenje u formaciji 2 aviona. Također, u pripremnom periodu studenti i nastavnici letenja iz Omana proći će obuku preživljavanja u zimskim uvjetima i teoriju padobranskog skoka. Nastavnici letenja iz Omana aktivno će sudjelovati u provedbi letačke obuke.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)