Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodi pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom, na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), a sukladno članku 7. stavku 1. te članku 12. Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti („Narodne novine“ broj 89/2012) uz primjenu rokova proizašlih iz žurnosti, sukladno članku 24. stavku 7. iste Uredbe, kao i uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.  Predmet nabave u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom je letačka i navigacijska oprema, sukladno tehničkoj specifikaciji iz Priloga 4. ove dokumentacije za nadmetanje, za potrebe opremanja postrojbi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva radi sigurne i pouzdane provedbe zadaća te preuzetih obveza u svezi letačke vojne obuke. Riječ je o zaštitnoj specijalnoj opremi koja direktno utječe na bojevu spremnost i sigurnost letačkih postrojbi poglavito tijekom provedbe spomenute obuke, a koja će po završetku iste poslužiti za opremanje letačkog osoblja is sastava HRZ i PZO te onih koje sudjeluju u NATO mirovnim misijama Za žurnu nabavu letačke i navigacijske opreme procijenjena vrijednost iznosi ukupno 1.934.180,00 kn (bez PDV-a), a po grupama kako slijedi:GRUPA 1Pojas za spašavanje i preživljavanje letački, oznake MSV-971LP/SV – 152.000,00 knGRUPA 2Rukavice letačke, oznake GS-FRP-2 – 7.680,00 knGRUPA 3Računalo navigacijsko, oznake CR-3 – 15.000,00 knGRUPA 4Ploter navigacijski, oznake PN-1 – 5.000,00 knGRUPA 5Maska za kisik pilotska, oznake HA/LP (Gentex) –196.000,00 knGRUPA 6Odijelo ANTI-G, oznake CSU-13B/P – 243.000,00 knGRUPA 7Kaciga, oznake HGU-56/P + „NVG quick release“ + „Lip Light“ – 104.000,00 knGRUPA 8Kaciga, oznake HGU 55/P – 200.000,00 knGRUPA 9Planšeta natkoljena za pilote HRZ, oznake/tip APR-MXU-163/C – 17.500,00 knGRUPA 10Prsluk za spašavanje, tip AUS II ili jednakovrijedan – 162.000,00 knGRUPA 11Komplet za preživljavanje SET, za letače – 192.000,00 knGRUPA 12Kaciga visinska za MiG-21, oznake GŠ-6A ili jednakovrijedna – 640.000,00 kn

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)