Priopćenje: Reagiranje MORH-a na članak u Večernjem listu o remontu MIG-ova Ministarstvo obrane RH izražava žaljenje što novinar Večernjeg lista koji je napisao tekst pod naslovom “Krivcu za kašnjenje remonta MIG-ova još 1,8 milijuna kuna”, objavljen 14. kolovoza 2014. nije imao potrebe kontaktirati Ministarstvo obrane kao naručitelja remonta MIG-ova 21 i na taj način profesionalno utvrditi sve činjenice koje bi rezultirale istinitim i objektivnim člankom. S obzirom da je to propustio učiniti, Ministarstvo obrane je u cilju istinitog obavješćivanja javnosti dužno objaviti dolje navedeno reagiranje, te u spomenutom mediju zatražiti ispravak, sukladno Zakonu o medijima. U nastavku dostavljamo u cijelosti zahtjev za ispravak objavljene informacije, koji je upućen Večernjem listu. U Večernjem listu od 14. kolovoza 2014. na stranici br. 4 objavljen je članak pod naslovom ‘Krivcu za kašnjenje remonta MIG-ova još 1,8 milijuna kuna’, autora Davora Ivankovića. Molimo vas da poštujući naše pravo koje proizlazi iz odredbi članaka 40. i 41. Zakona o medijima (NN br. 59/04, 84711, 81/13) na istom ili istovrijednom mjestu, te na istovrijedan način na koji je objavljena i sporna informacija, a u svrhu istinitog i objektivnog informiranja javnosti objavite slijedeći: ISPRAVAK OBJAVLJENE INFORMACIJE – Objavljena informacija da je MORH ugovorio remont NAV/COMM/IFF tvrtkom ČLS za iznos od 1,8 milijuna kuna iako je remont te iste opreme, prema osnovnom ugovoru o remontu bila obveza ukrajinske tvrtke, kako stoji u tekstu, NIJE TOČNA. Ugovorom o remontu aviona MiG-21, sklopljenom između ukrajinske tvrtke ‘Ukrspecexport’ i MORH-a, ugovoreno je da će MORH osigurati dio NAV/COMM/IFF opreme nužne za ugradnju, na način da će se iskoristiti postojeća oprema te se MORH obvezao da će sukladno Prilogu 13. Ugovora “Specifikacija ispravnih uređaja koje ustupa Naručitelj radi ugradnje na avione” isporučiti ukupno 83 komada različitih tipova ispravnih NAV/COMM/IFF uređaja. Budući se postojeća oprema nalazila u operativnoj uporabi više od 10 godina, bilo je nužno prije ugradnje provesti snimanja postojećeg stanja i ispitivanje ispravnosti, zbog čega je u dva navrata u Hrvatskoj boravio tim tvrtke ČLS. Po provedenim ispitivanjima utvrđeno je da 19 kom različitih NAV/COMM/IFF uređaja, od ukupno deklariranih 83 komada, nije ispravno. U svrhu njihovog dovođenja u ispravno stanje sklopljen je Ugovor za njihov popravak sa tvrtkom ČLS u iznosu cca 1,8 milijuna kuna. Razloga za ovakvo postupanje bilo je nekoliko. Prvi razlog je vezan za smanjivanje ukupnih troškova remonta, jer su se uporabom postojećih uređaja ostvarile uštede od cca 14,5 milijuna kuna. Drugi razlog je vezan za rokove isporuke komunikacijsko-identifikacijske opreme (COMM/IFF) vojne namjene na svjetskom tržištu, koji su znatno duži od rokova isporuke komercijalne opreme i kreću se u rasponu od 8 do 15 mjeseci. Posebno je bitno istaknuti da bi prema tržišnim cijenama nabava navedenih 83 kom uređaja iznosila 1.514.840,00 EUR, odnosno 14.390.980,00 kuna (uključujući PDV). Odlukom da se iskoriste postojeći NAV/COMM/IFF uređaji postignuta je ušteda u Državnom proračunu od cca 14,5 milijuna kuna, odnosno uvažavajući dodatne troškove vezane za popravak od 1,8 milijuna kuna, u konačnici ušteda iznosi cca 12,7 milijuna kuna. Uvažavajući navedeno bilo kakav navod o dodatnim troškovima je u potpunosti neutemeljen i neistinit, jer se upravo odlukom da se iskoristi dio postojeće NAV/COMM/IFF opreme uštedjelo gotovo 13 milijuna kuna. – Objavljena informacija da češka tvrtka ČLS nije kompetentna za ugradnju NATO navigacijske, komunikacijske i identifikacijske opreme kako stoji u tekstu NIJE TOČNA. U sklopu službeno dostavljene natječajne dokumentacije tvrtke ‘Ukrspecexport’ priložena su službena pisma s ovjerenim prijevodima izdana od strane tvrtke Thales, tvrtke Rockwell Collins i tvrtke Sensor Systems, prema kojima je tvrtka ČLS ovlaštena za ugradnju njihove opreme, čime su navodi o nekompetenciji tvrtke ČLS u potpunosti neutemeljeni. – Objavljena informacija da su u Rumunjskoj ugrađeni IFF transponderi u naše MIG-ove sa NATO Mod 4 kako stoji u tekstu NIJE TOČNA. Postojeći transponderi jedino imaju mogućnost nadogradnje na Mod 4, no isto nikad nije provedeno. Naime postojeći transponderi ugrađeni su 2003. godine, kada Hrvatska nije bila punopravna članica NATO i samim time nije ispunjavala kriterije za nadogradnju na Mod 4. – Objavljena informacija da tvrtka ČLS neovlašteno koristi projekt modernizacija NAV/COM/IFF sustava razvijen od strane Aerostara tijekom remonta 2003. godine kako stoji u tekstu NIJE TOČNA. Tvrtka ČLS je sukladno zahtjevima od strane HRZ i PZO namjenski izradila potpuno novi projekt nadogradnje NAV/COM/IFF sustava, koji se u potpunosti razlikuje od projekta Aerostara kako u smislu samih vrsta i razmještaja uređaja tako i u smislu njihovih funkcionalnih mogućnosti, jer je dio dosadašnjih funkcija, koje su bile raspoložive na više različitih indikatora, sada raspoloživo objedinjeno na jednom indikatoru. – Objavljena informacija da je tvrtka ČLS jedina kriva za kašnjenje remonta MIG-ova kako stoji u tekstu NIJE TOČNA. Tvrtka ČLS ispunila je svoj dio ugovora u svezi modernizacije i remonta NAV/COM/IFF opreme, a MORH nije navodio tvrtku ČLS kao jedinog krivca za kašnjenje remonta. – Objavljena informacija da MORH treba naplatiti penale od ČLS-a za kašnjenje remonta MIG-21 kako stoji u tekstu NIJE TOČNA. Naime sva plaćanja kao i naplata penala u svezi s kašnjenjem remonta MiGova provest će se prema tvrtki ‘Ukrspeceksport’ kao ugovorne strane sa kojom je MORH sklopio Ugovor o remontu. Ukoliko tvrtka ČLS ne ispuni svoje obveze iz svojih Ugovora, imat će obvezu plaćanja penala u svezi kašnjenja. – Objavljena informacija da je izvođač dobio ugovor bez natječaja kako stoji u tekstu NIJE TOČNA. S tvrtkom ‘Ukrspecexport’ sklopljen je Ugovor temeljem provedenog natječaja. S tvrtkom ČSL je sklopljen Ugovor o ispitivanju i popravku zamjenom NAV/COM/IFF opreme na iznos od 39.966,00 eura i Ugovor za uslugu testiranja, popravaka i umjeravanja NAV/COM/IFF opreme na iznos od 190.147,00 eura. Nabava iz navedenih ugovora sa ČSL nije bila obuhvaćena u dokumentaciji za nadmetanje kao ni u predmetima sklopljenog ugovora za remont MIG-ova, a ista je provedena sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti. S poštovanjem, Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo MORH-a

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)