Ugovor za jurišnu pušku VHS i dodatnu oprema (RBG i optički ciljnik) Tvrtka HS PRODUKT d.o.o. iz Karlovca je s MORH-om sklopila Sporazum o suradnji na prototipskim ispitivanjima jurišne puške kalibra 5,56×45 mm (Klasa: T.213-01/07-01/2; Urbroj: 512-01-07-1 od 13. travnja 2007. godine) i Ugovor M3-060102-07-293 o financiranju razvoja jurišne puške NATO kalibra 5,56×45 mm (Klasa: 213-01/07-01/2; Urbroj: 512-01-07-3 od 19. studenog 2007. godine) temeljem kojeg je završila temeljni razvoj predmetne puške. Nakon završetka temeljnog razvoja predmetne puške sklopljen je između MORH-a i tvrtke HS PRODUKT d.o.o. Ugovor M3-060102-09-119 (Klasa: 213-01/08-01/5, Urbroj: 512-01-09-3 od 15. svibnja 2009. godine) o proizvodnji i isporuci jurišne puške kalibra 5,56×45 mm VHS, po kojem je završen razvoj i započela serijska proizvodnja jurišne puške. Tvrtka HS PRODUKT d.o.o. je jedina u RH koja raspolaže sa svom potrebnom opremom, tehnologijom i stručnim osobljem za proizvodnju jurišne puške NATO kalibra 5,56×45 mm i bacača granata kalibra 40 mm za podcjevnu montažu na jurišnu pušku VHS i optičkih ciljnika za montažu na jurišnu pušku VHS i ostale dodatne opreme za JP VHS. Bacač granata kalibra 40 mm za podcjevnu montažu na jurišnu pušku VHS i optički ciljnik za montažu na jurišnu pušku VHS, HS PRODUKT d.o.o. razvio je u suradnji sa Institutom Ruđer Bošković i istu je verificiralo stručno Povjerenstvo MORH-a. Predmetna sredstva koja se nabavljaju nalaze se na popisu roba za potrebe obrane RH u točci 1. Dodatka III. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13). Ukupna konačna vrijednost ugovora odobrenog 16.01.2014 sa PDV-om: 11.923.188,00 kuna   Nabava opreme te usluga defektacije NAV/COMM/IFF za avion MiG-21 Sukladno potpisanom ugovoru s ukrajinskom državnom tvrtkom «Ukrspecexport» za nabavu usluge remonta i nadogradnje 7 (sedam) te nabavu, remont i nadogradnju 5 (pet) aviona MiG-21, Ministarstvo obrane, radi smanjenja troškova i iskorištavanja već postojeće opreme na avionima, ima obvezu izvršitelju usluge remonta staviti na raspolaganje ispravnu NAV/COMM/IFF opremu, pogodnu za ugradnju na avione, u količinama i tipovima koji su određeni u ugovoru. Sukladno spomenutom ugovoru, tvrtka Česka letacka servisni, je u cilju priprema za realizaciju projekta nadogradnje NAV/COMM/IFF opreme, kojim je predviđena provjera ispravnosti svih raspoloživih funkcija opreme prije njene ugradnje na avione, izvršila preliminarni mjerno – dijagnostički pregled deklarirane opreme naručitelja te je utvrdila neispravnosti izvan spektra funkcija koje Hrvatsko ratno zrakoplovstvo trenutno koristi zbog čega je potrebno žurno dovođenje opreme u potpuno ispravno stanje. S obzirom da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ne posjeduje mjerno – ispitnu opremu kojom može provesti detaljnu defektaciju do razine depoa te zbog čega nije moglo ranije detektirati neispravnosti utvrđene od strane tvrtke Česka letacka servisni, potrebno je traženu uslugu dovođenja u ispravno stanje obaviti kod ovlaštenog inozemnog servisera za navedenu opremu. Tvrtka Česka letacka servisni je ovlaštena od strane proizvođača NAV/COMM/IFF opreme koja je predmet nadogradnje u avione MIG-21 sukladno ugovoru za nabavu usluge remonta i nadogradnje 7 (sedam) te nabavu, remont i nadogradnju 5 (pet) aviona MiG-21. Navedena tvrtka dokazala je svoju tehničku i stručnu sposobnost te je od strane naručitelja prihvaćena kao podizvoditelj za poslove nadogradnje NAV/COMM/IFF opreme na avione MiG-21, inženjering, pripremu dokumentacije i isporuku navedene opreme sukladno spomenutom ugovoru. Slijedom navedenog dodatne dokaze poslovne sposobnosti u ovom postupku nabave nije potrebno tražiti. Uvažavajući prethodno navedene činjenice te s obzirom na posebne nastale okolnosti kad naručitelj opravdano nije u mogućnosti u potpunosti ispuniti odredbe ugovora u dijelu koji se odnosi na ustupanje ispravne NAV/COMM/IFF opreme u količinama koje su određene potpisanim ugovorom za uslugu remonta i nadogradnje 7 (sedam) te nabavu, remont i nadogradnju 5 (pet) aviona MiG-21, br. UG-201-13-0392/USE-20.2-119-K/KE-13, radi nesmetane realizacije spomenutog ugovora i dostizanja ugovorom predviđenih rokova  izvršenja i isporuke aviona naručitelju, za ovaj predmet nabave predlaže se provedba postupka nabave po žurnoj proceduri te sklapanje ugovora s ovlaštenom tvrtkom Česka letacka servisni, uvažavajući prethodno navedene  razloge žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije prethodno mogao predvidjeti. Konačna ukupna vrijednost ugovora odobrenog 13.11.2013. sa PDV-om: 351.462,00 kuna   Nabava usluge kapitalnog remonta i/ili nabava aviona MiG-21 Glavno mjesto ili lokacija radova, mjesto isporuke robe ili pružanja usluga: Isporuka aviona nakon izvršenih usluga je na Zračnu luku Zagreb, a isporuka kompleta pričuvnih dijelova, zemaljske opreme i alata, dokumentacije te komponenti sustava zrakoplovnog naoružanja je u skladište naručitelja Velika Buna.Vrijednost: 132.988.865,43 kuna .   Usluga revizije-remonta tenka M-84 Tvrtka Đuro Đaković-Specijalna vozila d.d. iz Slavonskog Broda, je proizvođač predmetnih tenkova i jedina ima tehničke i stručne sposobnosti za izvršenje predmetnih usluga. Navedena tvrtka je uspješno obavljala održavanje i generalni remont tenkova M84 u prethodnim godinama po ugovorima sklapanim temeljem okvirnog sporazuma broj M3-060102-09-101-OS. Ministarstvo obrane i Đuro Đaković Holding d.d. potpisali su pismo namjere 24. travnja 2013. godine o ostvarivanju poslovne suradnje na poslovima održavanja tenka. Ukupna konačna vrijednost ugovoraVrijednost: 10.000.000,00   AKUMULATORI ZA TENK M84 Tvrtka MUNJA d.d. tvornica akumulatora i baterija 10 000 Zagreb, Žitnjak bb., je tijekom razvoja i proizvodnje tenka M84 (osamdesetih godina prošlog stoljeća), razvila i usvojila proizvodnju akumulatora 12V 140Ah specijalnog suho punjenog (SSP) koji je namijenjen isključivo za ugradnju u tenk M84 te je jedina tvrtka koja je u mogućnosti proizvesti i isporučiti takav akumulator. Akumulator 12V 140Ah SSP je po svojim dimenzijama, kućištu i načinu spajanja na «kleme» prilagođen prostoru za smještaj na tenku i kao takav se ne može nabaviti na slobodnom tržištu. U ranijem periodu (2010. godine) je proveden javni natječaj za nabavu akumulatora za vozila ali nijedan ponuditelj nije ponudio akumulator koji je zadovoljavao tehničke značajke ovog tipa akumulatora osim tvrtke MUNJA d.d. Vrijednost: 1.393.665,00 kuna   Usluge korektivnog održavanja aviona ZLIN-242L i pripadajućih uređaja i komponenti Avioni za selektivno letenje i početnu obuku tipa ZLIN 242 L nabavljeni su u 2007. i 2008. godini od proizvođača, češke tvrtke Moravan Aviation preko Agencije Alan d.o.o. Neposredno nakon kupnje, proizvođač aviona, prestao je s radom, a tvrtka Zlin Aircraft, Češka preuzela je poslove održavanja aviona ZLIN 242L od tvrtke Moravan Aviation, pribavila odgovarajuće EASA certifikate i certifikat o kvaliteti ISO 9000, te je postala nositelj certifikata za avion Zlin-242L. S obzirom da su ovi avioni nabavljeni preko Agencije Alan d.o.o. i da je Agencija Alan d.o.o. od početka uvođenja ovog aviona u operativnu uporabu u OS RH osiguravala isporuku pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za preventivno i korektivno održavanje aviona ZLIN 242L predloženo je u cilju racionalizacije postupka naručivanja roba i usluga neposredno pregovaranje s Agencijom Alan d.o.o. te sklapanje ugovora s jednim ponuditeljem za održavanje svih uređaja i komponenti aviona. U potkrijep navedenom ide i činjenica o Agenciji Alan d.o.o. kao vlasniku odobrenja zrakoplovnih vojnih vlasti (Samostalne službe za vojni zračni promet MORH-a) o ispunjenu uvjeta ovlaštenog isporučitelja roba i usluga za potrebe održavanja zrakoplovno – tehničkih materijalnih sredstava u OS RH. Vrijednost: 511.792,94 kuna, ugovor odobren 24.06.2013.   Oprema za potrebe letačke vojne obuke Ugovaranje robe koja je predmet ovog postupka nabave provodi se s tvrtkom Aero logistika d.o.o. koja je registrirani ekskluzivni zastupnik tvrtke Transaero Inc., Melville, NY (Cage Code 27541), ovlaštenog distributera robe iz ovog postupka nabave i koja je u prošloj godini u potpunosti zadovoljila kriterije MO i OS RH kad je u pitanju pouzdanost, pravodobnost, sigurnost i kvaliteta u obavljanju isporuke letačke opreme po zaključenom ugovoru. Uvažavajući navedeno, a posebice činjenicu o žurnosti ove nabave radi realizacije letačke vojne obuke čiji je početak planiran za 01. travnja 2014., predlaže se provesti pregovarački postupak nabave s tvrtkom Aero Logistika d.o.o., Varaždin u svrhu stvaranja uvjeta za pravodobnu i zajamčenu realizaciju isporuke točno određene opreme utvrđene tehničkom specifikacijom zahtjeva za nabavu ovog postupka. Riječ je o zaštitnoj specijalnoj opremi koja direktno utječe na bojevu spremnost i sigurnost letačkih postrojbi tijekom provedbe ove obuke, a koja će po završetku iste poslužiti za opremanje letačkog osoblja iz sastava HRZ i PZO te onih koje sudjeluju u NATO mirovnim misijama. Ako bi došlo do zastoja u opskrbi ovom robom to bi imalo za posljedicu nemogućnost održavanja obuke sukladno uvjetima predviđenim Sporazumom o provedbi obuke, a samim time i narušavanje odnosa međunarodne vojne suradnje dviju zemalja čiji su predstavnici pružatelj i polaznici ove obuke. Vrijednost: 304.187,81 kunaDatum odabira: 28.02.2014  

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)