U jednom od svojih prethodnih tekstova Defender.hr je objavio nabavu roba i usluga vezanu uz održavanje i nabavu pričuvnih dijelova za zrakoplove Pilatus i Air Tractor. S obzirom kako je vrijednost poslova bila oko 4 milijuna kuna i da se radilo o slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, gdje javni naručitelj u pisanom obliku poziva gospodarske subjekte s kojima će pregovarati, upitali smo Zrakoplovno tehnički centar iz Velike Gorice da li im je MORH uputio poziv za pregovore. Naime, poznato je kako je ZTC do sada održavao ove tipove zrakoplova, a ima i sve dozvole da se bavi nabavom pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za zrakoplove. Pored toga, MORH je još 2010. u svibnju potpisao sa ZTC-om Sporazum o poslovnoj suradnji prema kojoj će ZTC imati prednost pri sklapanju ugovora kad su u pitanju radovi za potrebe OSRH kao tvrtka od posebnog državnog interesa.Iz ZTC-a nam je došao odgovor u kojum se kaže kako Zrakoplovno-tehnički centar d.d. nije bio pozvan na nadmetanje. Upitali smo i MORH zbog čega nije ZTC pozvan u vezi predmetnih natječaja. Odgovorili su nam slijedeće: Održavanje zrakoplovno tehničkih materijalnih sredstava provodi se na više razina, i to konkretno: održavanje u postrojbama HRZ i PZO te održavanje od strane ZTC-a za one vrste održavanja za koje ZTC posjeduje potrebna ovlaštenja i certifikate. Za potrebe održavanja vlastitim kapacitetima (u postrojbama HRZ i PZO-a)  MORH je u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave sklopio ugovore sa proizvođačima odnosno nositeljima licence održavanja (tvrtke  Pilatus Aircraft Ltd. i Air Tractor Eurupe S.L.) za nabavu pričuvnih  dijelova i potrošnog materijala te ZT dokumentacije. Također, na isti način proveden je i postupak javne nabave usluga preventivnog i korektivnog održavanja s tim tvrtkama, a riječ je o vrstama usluga za koje ZTC nema potrebna ovlaštenja i certifikate.Za one razine održavanja za koje ZTC ima ovlaštenja i certifikate, MORH je temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji sklopio sa ZTC-om Ugovor o godišnjem održavanju zrakoplovno tehničkih materijalnih sredstava. Također, sa ZTC-om je temeljem spomenutog Sporazuma sklopljen i ugovor o  komisionom uvozu roba i usluga za potrebe održavanja PP zrakoplova, gdje se ZTC pojavljuje kao uvoznik roba i usluga.