Ministarstvo obrane Republike Hrvatske je ovih dana izdvojilo 720.000 kuna potrebnih za nabavu pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za zrakoplove Pilatus PC-9 u pregovaračkom postupku bez prethodne objave. Također, prema istome modelu izdvojeno je 1,36 milijuna kuna za pričuvne dijelove i potrošni materijal te zrakoplovno-tehničku dokumentaciju za održavanje aviona Air Tractor AT-802A/F. Također, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave naručuju se usluge preventivnog i korektivnog održavanja zrakoplova Air Tractor AT-802A/F i pripadajućih uređaja i komponenti po cijeni od 400 tisuća kuna, te uluge preventivnog i korektivnog održavanja zrakoplova Pilatus PC-9(M) i pripadajućih uređaja i komponenti u vrijednosti 1,96 milijuna kuna.S obzirom kako u Sporazumu o poslovnoj suradnji između MORH-a i ZTC-a potpisanom 07.svibnja 2010. piše u članku 9., kako će ZTC kao trgovačko društvo od posebnog državnog interesa imati prednost pri dodjeli poslova čiji je naručitelj MORH, ostaje za vidjeti da li će pomoćnik ministra obrane Viktor Koprivnjak poštovati ono što je MORH potpisao i na što se obvezao, tim više, jer je ministar obrane Ante Kotromanović predsjednik Skupštine ZTC-a. Inače, ZTC nije samo ovlaštena organizacija za održavanje letjelica već i za promet zrakoplovnim dijelovima, odnosno uvoz-izvoz. Do sada, ZTC mogućnost trgovine pričuvnim dijelovima nije koristio iskiljučivo zbog nesposobnih uprava ove tvrtke i snažnog lobija “trgovaca” u MORH-u.