MORH je objavio natječaj za nabavu brodskog navigacijskog radara u X području za potrebe RTOP-41. Ugovor bi uključivao nabavu i ugradnju navigacijskog radara sa svim sastavnim elementima, demontažu postojećeg radara s broda uključujući sve njegove sastavne elemente, isporuku alata i pričuvnih dijelova za korisničko održavanje na brodu (1. razina), obuku poslužitelja radara za uporabu i korisničko održavanje. Ponuditelj treba dati jamstvo za isporučeni radar i pripadajuću opremu sukladno jamstvu proizvođača, a minimalno 12 mjeseci i jamstvo na ugradnju radara i pripadajuće opreme od minimalno 12 mjeseci. Nadalje, Prema objavljenim informacijama, tvrtka Automont «Belina» je dobila posao proizvodnje i isporuke cerada za potrebe opremanja borbenog oklopnog vozila BOV Patria AMV 8×8. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 403.000 kuna. Predložena tvrtka je u 2013. godini po Ugovoru UG-201-13-0724 o proizvodnji i isporuci cerada za potrebe opremanja borbenog oklopnog vozila BOV Patria AMV 8×8, proizvela i isporučila ukupno 60 komada cerada, četiri različita tipa što je ovisilo o tipu borbenog oklopnog vozila (BOV) za kojeg su namijenjene. Isporučene cerade su u potpunosti zadovoljile sve traženo u tehničkoj specifikaciji za iste. Navedeni Ugovor o proizvodnji i isporuci cerada je potpisan temeljem provedenog postupka nabave nadmetanjem po pozivu. Pozivi za dostavu ponuda upućeni su prema pet tvrtki, a ponudu su dostavile samo dvije tvrtke od kojih je jedna bila tvrtka Automont «Belina». Ponuda tvrtke Automont «Belina» je odabrana jer je ista ponudila najnižu cijenu za tražene cerade te u potpunosti zadovoljila uvjete tražene u tehničkoj specifikaciji za predmetne cerade. S obzirom da se u ovom postupku nabave traži dodatna količina (26 komada) istog tipa cerada koje su isporučene u prethodnoj godini odlučeno je zbog unifikacije opreme da se nabava obavi od istog proizvođača. Promjena proizvođača bi dovela do promjene tehničkih značajki cerada, a samim time bi se otežalo održavanje i rukovanje istim. Pored već ugovorenih poslova revizije tenkova i održavanja, MORH je sa tvrtkom Đuro Đaković potpisao ugovor za nabavu pričuvnih dijelova vrijednu pola milijuna kunaTvrtka Đuro Đaković-Specijalna vozila d.d. iz Slavonskog Broda, je proizvođač predmetnih tenkova i jedina ima tehničke opise i konstrukcijske crteže dijelova koji se nabavljaju i stručne sposobnosti za izvršenje nabave i izrade predmetnih dijelova. Navedena tvrtka je uspješno obavljala isporuku i ugradnju pričuvnih dijelova za tenk M84 u prethodnim godinama po ugovorima sklapanim temeljem okvirnog sporazuma broj M3-060102-09-099- OS. Ministarstvo obrane i Đuro Đaković Holding d.d. potpisali su pismo namjere 24. travnja 2013. godine o ostvarivanju poslovne suradnje na poslovima održavanja tenka.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)