Remont motora helikoptera Bell-206BIII HRZ i PZO obavit će tvrtka “Ivan Car d.o.o.”

Remont motora helikoptera Bell-206BIII HRZ i PZO obavit će tvrtka

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provelo je Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom za nabavu usluge remonta motora Rolls-Royce M250-C20J (s helikoptera Bell 206BIII) te objavilo namjeru sklapanja ugovora sa tvrtkom IVAN CAR d.o.o., Zagreb, Hrvatska koja je za ovaj predmet nabave ispunila uvjete javnog naručitelja tražene dokumentacijom za nadmetanje te je ponudila najnižu cijenu. NAZIV I SJEDISTE SVIH PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA:  1.         TRIMPEKS d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija 2.         IVAN CAR d.o.o. prijevoz i trgovina, Nikole Škrlca 21 (Škrlčeva 21), 10000 Zagreb, Hrvatska 3.         AGENCIJA ALAN d.o.o. za uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme, Nike Grškovića 15, 10000 Zagreb,  4.         DELTA AIR d.o.o. za zrakoplovne usluge, Novska 26, 10000 Zagreb, Hrvatska 5.         AUTO-SAFIR d.o.o., Horvaćanska cesta 17, 10124 Zagreb, Hrvatska Ponuditelji su na traženje javnog naručitelja dostavili jamstvo za ozbiljnost ponude u svojim konačnim ponudama. Jamstva su dostavljena u obliku bankovnog jamstva ili novčanih pologa, u iznosu od 99.200,00 kn, kako slijedi:   AGENCIJA ALAN d.o.o., 10000 Zagreb, Hrvatska Uplata novcanog pologa IVAN CAR d.o.o., 10000 Zagreb, Hrvatska Bankovna garancija TRIMPEKS d.o.o., 2000 Maribor, Slovenija Uplata novcanog pologa DELTA AIR d.o.o., 10000 Zagreb, Hrvatska Bankovna garancija AUTO-SAFIR d.o.o., 10124 Zagreb, Hrvatska Bankovna garancija Kriterij za odabir ponude je najniža cijena konačne ponude. Uvidom u zaprimljene konačne ponude utvrđeno je da ponuda tvrtke TRIMPEKS d.o.o., Maribor, Slovenija i ponuda tvrtke AUTO SAFIR d.o.o., Zagreb, Hrvatska prelaze procijenjenu vrijednost nabave, a ponude ostalih ponuditelja nalaze se u okvirima odobrenih financijskih sredstava. Ponude prema redoslijedu zaprimanja glase na iznose, kako slijedi: Red. broj                   TVRTKA IZNOS KONAČNE PONUDE BEZ PDV IZNOS KONAČNE PONUDE S PDV 1. AGENCIJA ALAN d.O.O. , 10000 Zaareb. Hrvatska 1.976.500,00 2.470.625,00 2. IVAN CAR d.o.o., 10000 Zagreb, Hrvatska 1.799.007,41 2.248.759,26 3. TRIMPEKS d.o.o., 2000 Maribor, Slovenija 2.011.302,43 2.514.128,04 4. DELTA AIR d.O.O., 10000 Zagreb, Hrvatska 1.925.409,28 2.406.761,60 5. AUTO-SAFIR d.o.o., 10124 Zagreb, Hrvatska 3.689.000,00 4.611.250,00   RANGIRANJE VALJANIH PONUDA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE: Rang lista                    TVRTKA IZNOS KONAČNE PONUDE BEZ PDV IZNOS KONAČNE PONUDE S PDV 1. IVAN CAR d.o.o., 10000 Zagreb, Hrvatska 1.799.007,41 2.248.759,26 2. DELTA AIR d.o.o., 10000 Zagreb, Hrvatska 1.925.409,28 2.406.761,60 Javni narucitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi s ponuditeljem, tvrtkom IVAN CAR d.o.o., Zagreb, Hrvatska koja je za ovaj predmet nabave ispunila uvjete javnog narucitelja trazene dokumentacijom za nadmetanje te je ponudila najnizu cijenu. U odnosu na konačnu ponudu drugoplasiranog ponuditelja, konačna ponuda (s PDV- om) tvrtke IVAN CAR d.o.o., Zagreb, Hrvatska niza je za 158.002,34 kn. PODACI O DJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U PODUGOVOR I PODACI O PODIZVODITELJU: Ponuditeij s kojim se namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi za ovaj predmet nabave daje dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom podizvoditelju, tvrtki H+S Aviation Ltd., Velika Britanija, u 95%-tnom udjelu.