Hrvatska jurišna puška VHS našla je svoje mjesto u prigodnom vojnostručnom magazinu na sajmu Eurosatory kao proizvod “must see”. Ukratko su predstavljene njezine najosnovnije značajke. Puška je kalibra 5.56X45mm, konstruirana prema modelu bull-pup, što znači da su svi pokretni dijelovi smješteni u usadnik (kundak). To omogućuje da ukupna dužina puške bude manja, a cijev jednake dužine kao kod klasičnih jurišnih pušaka, ili čak duža. Puška se proizvodi u dvije inačice – kratke (VHS-K 410mm) i duge cijevi (VHS-D 500mm).

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)