Američka ratna mornarica i Marinski korpus započeli su najveće amfibijske vježbe u posljednjih deset godina duž istočne obale SAD. ‘Bold Alligator 2012’, koja se odvija duž obala Virginije, Sjevene Karoline i Floride, uključuje marinsku ekpedicijsku brigadu jačine 14500 marinaca u partnerstvu sa Australijom, Kanadom, Francuskom, Italijom , Nizozemskom, Novim Zelandom , Španjolskom i Velikom Britanijom. Francuska mornarica je uključila u vježbu amfibijski brod Mistral (L9013).”Imam 31 brod, oko 150 zrakoplova i 16000 marinaca i mornara okupljenih na području obala Virginije i Sjeverne Karoline koji imaju za cilj dovesti vježbu do kraja”, izjavio je zapovjednik mornaričkih snaga SAD-a admiral John Harvey.Zapovjedništva mornaričkih snaga i Marinskog korpusa zatražila su održavanje jedne takve vježbe nakon desetljeća ratovanja u Iraku i Afganistanu. Kako ratovi polako stagniraju i završavaju, nova američka strategija stavlja marince i mornaricu na prvu liniju novog bojišta, a to je zapadni Pacifik.Vježba bi trebala pokazati spremnost snaga za masivno iskrcavanje  i podršku mornarice sa mora kako u zapovjedno komunikacijskom smislu nakon iskrcavanja tako i u zračnoj podršci.