Kanadska vojska je narućila 120mm granate (IM-HE-T) i granate za obuku (HE-TP-T) za tenkove Leopard 2A6M i 2A4M, koji su opremljeni 120mm topom njemačke tvrtke Rheinmetall. U skladu s uvjetima iz kanadskog programa opskrbe streljivom, kanadski Odjel za nacionalnu obranu izdao je nalog za nabavu putem General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOTS). Između ostalog, GDOTS Odgovornost uključuje punjenje projektila na IM-HE-T sa eksplozivom 0SX-8 DNAN (dinitroanisole) kojeg proizvodi BAE Systems.