Kanada sve više sredstava izdvaja na obuku svojih snaga u borbi protiv improviziranih eksplozivnih naprava, koje su krive za mnoge kanadske žrtve u Afganistanu. Najmanje 158 kanadskih vojnika je poginulo ili su ranjeni tijekom sukoba, a mnogi od njih zbog improviziranih eksplozivnih naprava od trenutka kada je Kanada uključena u NATO operacije u Afganistanu. Broj kanadskih žrtvi je veći od bilo kojeg drugog sukoba nakon Korejskog rata.Kanada je povukla svoje borbene snage prošle godine, ali je ostavila više od 900 pripadnika oružanih snaga koji većinom provode obuku afganistanskih vojnika.Osim incidenata u koje su uključeni i neki od afganistanskih vojnika koje je obučavao NATO, improvizirane eksplozivne naprave predstavljaju najveću prijetnju vojnicima NATO saveza.