Kanadska vlada je objavila prvu opsežnu protutrorističku strategiju, izvjestio je Postmedia News. Strategija uključuje odgovarajuće planove za velike nesreće i strategije u borbi protiv terorizma na domaćem tlu kao i protiv “usamljenih” napadača, izjavio je ministar za javnu sigurnost Vic Toews. Potencijalne prijetnje su islamski ekstremisti i njihove organizacije poput Al-Qaide i Al-Shabaaba, te ekstremisti iz redova kanadskih državljana. Dokument također upozorava na moguće napade skupina koje zagovaraju supremaciju bijele rase nad ostalim rasama, potom udruge protiv kapitalizma, za zaštitu životinja i aktiviste zaštite okoliša. Strategija će poslužiti podjeli uloga i odgovornosti u borbi protiv svih oblika terorizma, a to se posebice odnosi na različite agencije kao što su kanadska planinska policija, kandska sigurnosno-obnavještajna služba, kanadski vanjski poslovi, međunarodna razvojna agencija i oružane snage, rekao je Toews.