Ulaganje u kanadski obrambeni sustav teško je pogođeno objavom kako će vojni proračun u iduće tri godine biti manji za CAD2.5 milijardi: gotovo polovica svih predviđenih rezova u proračunu konzervativne vlade kako bi uravnotežila financije do 2016. Rezovi će biti provedeni periodično po fazama, i to CAD326 milijuna za 2012. i 2013. i CAD706 milijuna u 2013. i 2014. Sveukupno, približno 6 milijardi manje u idućih sedam godina.Obrambeni sektor je najveća žrtva kanadskog rezanja proračuna u iduće tri godine, jer se od ukupnog smanjenja CAD5.2 milijardi, na obranu odnosi CAD2.5 milijardi.