Meksička vlada zatražila je od SAD-a odobrenje za nabavu 18 UH-60M Black Hawk helikoptera u standardnoj USG konfiguraciji. Također, traži se 40 motora T700-GE-701D Engines (36 instalirana i četiri pričuvna), 42 GPS/INS (36 ugrađena i 6 pričuvna),  36 strojnica M134 7.62mm, 5 Aviation Mission Planning Systems, 18 AN/AVS-9 Night Vision Goggles te jedna zemaljska generatorska jedinica. Usto, nabavlja se radio oprema sa AN/ARC-210 RT-8100, IFF sustavi, potpora za plovidbenost itd. Ukupna vrijednost nabave se procjenjuje na 680 milijuna USD. 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)