Meksička vojska je objavila ulazak u nekoliko novih projekata u sklopu Nacionalnog programa obrane za razdoblje 2013-2018. koji je objavljen sredinom prosinca. Prema tome programu, meksičke oružane snage nastavljaju sa ulogom kreiranja sigurnosti u zemlji sa 30.000 vojnika kako bi se osigurala provedba zakona. Stoga su mobilnost na kopnu i oprema pješaštva prioritet. Vojska planira u potpunosti zamijeniti svoje Heckler&Koch G3 puške sa lokalno proizvedenim jurišnim puškama FX-05 Xicoatl ( Fire Serpent ) do 2018. Industrias Militares će proizvesti 111 tisuća pušaka, koje će se dodati na postojećih 44.000 proizvedenih od 2005. Najava označava prekretnicu u doktrini modernizacijskog programa koji će kalibar 7,62 mm prebaciti na 5,56 mm.Industrias Militares će također udvostručiti godišnju proizvodnju DN-XI taktičkih oklopnih vozila sa 100 na 200 vozila u 2014. Početni zahtjev za 1.000 DN- XI do 2023. biti će dovršen do 2018.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)