E-2D Advanced Hawkeye je postao operativan, što znači da obuka mornarice za ovaj tip avion može početi odmah. Inicijalna operativna sposobnost  za Advanced Hawkeye je postignuta 10. listopada, kada je 125. eskadrila AEW certificirana da ima pet operativnih zrakoplova, pet obučenih posada aviona i potpuno certificirani tim za održavanje. Nakon toga, VAW-125 Tigertails će provoditi obuku sa Carrier Air Wing 1, koji će se razmjestiti na nosaču zrakoplova Theodore Roosevelt.  Razvijen od strane proizvođača tvrtke Northrop Grumman, E-2D je znatno modificiranija verzija E-2C Hawkeye. 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)