Zapovjednik američke kopnene vojske general Ray Odierno najavio je neke detalje o planiranom povlačenju dvije brigade iz Europe što je zapravo dio nove stategije Pentagona da se vojno fokusira na Bliski istok i Azijsko-pacifičku regiju.Američka vojska će napraviti premještaj jedne brigade u 2013., a druge u 2014.  Obje postrojbe će smanjiti broj vojnika i otpušteni vojnici neće biti dalje razmješteni nigdje u SAD već će napustiti oružane snage, rekao je general Odierno.Kopnena vojska smanjuje broj ljudstva sa 562,000 na 490,000 do 2017. što znači da bi ukupno osam brigadnih skupina bilo ugašeno.General Odierno je rekao kako će tradicionalne veze s europskim vojskama ostati kroz rotacijske vježbe, što je nazvao modelom za buduće angažmane u međunarodnim operacijama. “Rotirat ćemo postrojbe primjerice kroz naš trening centar koji imamo u njemačkom Hohenfelsu i koji nam dozvoljava da se obučavamo zajedno sa našim NATO partnerima i ostalim partnerima u Europi,  a to uključuje obuku na razini bojne i satnije.”, dodao je Odierno.