Procesorski sustav za korištenje sa sonarom AN/SQS-510 biti će isporučen portugalskoj mornarici od strane General Dynamics Kanada. Sustav Eclipse će raditi paralelno sa AN/SQS-510, čime će poboljšati sposobnost sonara za otkrivanje i karakterizaciju odjeka i zvukova kroz vodu da odredi lokaciju i fizičke karakteristike prijetnji: poput podmornice i torpeda. “General Dynamics Kanada ima 40-godišnju povijest pružanja i potpore sustavima i komponentama za mornarice diljem svijeta”, rekao je David Ibbetson, potpredsjednik General Dynamics C4 Systems International. AN/SQS-510 je srednjefrekventni sonara u službi kanadske, portugalske i bugarske mornarice. Sustav Eclipse će biti integriran na tri portugalske fregate Vasco da Gama.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)