Dokumenti pokazuju kako je izgradnja najnovijeg američkog nosača zrakoplova za potrebe ratne mornarice premašila predviđeni budžet za 16%, izvjestio je Bloomberg News. Trenutnih 811 milijuna USD koji premašuju predviđena sredstva nisu najgori scenarij koji predviđa da bi troškovi mogli premašiti planirana 1.1 milijardu USD. Planirana cijena koštanja izgradnje ovog nosača zrakoplova bila je 5.16 milijardi USD.