Uvjeti korištenja

Pristupom internet stranicama https://www.defender.hr; u vlasništvu tvrtke Pax media j.d.o.o. potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica i njihove pravne učinke. Pax media j.d.o.o. može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internet stranice https://www.defender.hr bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici. Izmjene Uvjeta primjenjuju se od dana objave. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da ne idete na ovu internet stranicu. Svako korištenje www.defender.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima.

Svi sadržaji objavljeni na https://www.defender.hr vlasništvo su Pax media j.d.o.o. i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka Pax media j.d.o.o.
Pax media j.d.o.o. će uložiti razumne napore da održi https://www.defender.hr stranice funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu potpune, točne i pouzdane.

Pax media j.d.o.o. zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na https://www.defender.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Pax media j.d.o.o. ili je ustupljeno Pax media j.d.o.o. u vlasništvu trećih osoba. Pax media j.d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica https://www.defender.hr sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo Pax media j.d.o.o. ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja Pax media j.d.o.o. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Odašiljanje poruka elektronskom poštom
Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi.

Linkovi na stranice trećih osoba
Linkovi na ovim internet stranicama su samo za Vašu informaciju, a Pax media j.d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Mjerodavno pravo
Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internet stranica https://www.defender.hr mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranica Pax media j.d.o.o. ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.
Distribucija podataka i materijala objavljenih na internet stranicama Pax media j.d.o.o. može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a Pax media j.d.o.o. ne odgovara za pristup internet stranicama sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)